Saltar al contenido (pulsar Return)

Admissió al programa de doctorat en "Arquitectura, Energia i Medi Ambient"

Coordinadora: Helena Coch Roura

Professorat i grups de recerca  En aquest enllaç a la nostra Escola de Doctorat es poden consultar, entre d'altres temes d'interès, els apartats "Professorat i grups de recerca" i "Tesis doctorals". 

Requeriments específics

Per conéixer els requeriments especifics d’admissió a aquest Programa de doctorat, consulteu, al web de la nostra Escola de Doctorat, l’apartat Admissió i mèrits,  dins de la secció Accés admissió i matrícula

 

 

Per realitzar la preinscripció, seguiu també les instruccions indicades al  “Procediment general”