Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Doctorat / Procediment per poder realitzar la defensa de la tesi doctoral en format virtual, degut a l'alarma sanitària COVID-19

Procediment per poder realitzar la defensa de la tesi doctoral en format virtual, degut a l'alarma sanitària COVID-19

Nota: Aquest procediment afecta a les tesis ja matriculades. El procediment per fer el dipòsit i la documentació necessària no ha variat, excepte que ara s'admet que els doctorands que no tinguin signatura electrònica, puguin enviar la seva documentació signada amb firma escanejada, en comptes d'original. En quant sigui possible, s'hauran de lliurar els originals)

Mentre duri la situació actual d’estat d’alarma sanitària, degut a la COVID 19, la Universitat ha emès instruccions per tal que la lectura de tesis doctorals pugui ser realitzada amb tots els membres per videoconferència. Tot i que es recomana fer-ho de la manera habitual, quan es torni a la normalitat, els doctorands que vegin greument perjudicats els seus interessos poden sol·licitar que la defensa es faci en format virtual.

(Cal aclarir que  els terminis entre els dipòsits ja realitzats i l’acte de defensa queden prorrogats fins a l’aixecament de la suspensió general de terminis establerta a l’RD463/2020.)

 

Les condicions per poder defensar la tesi amb tots els membres per videoconferència són:

  • Que la tesi ja hagi estat matriculada i hagi inicial el seu procediment de dipòsit.
  • Que el doctorand/a ho demani expressament i compti amb l’autorització del director de l’Escola de Doctorat.
  • Que tots els membres del tribunal hi estiguin d’acord i  comptin amb els mitjans tècnics per a la connexió (la Universitat fa servir Google Meet per a aquestes videoconferències).

 

Per tant, per posar en marxa el procediment per videoconferència, el doctorand/a que compti amb el vist-i-plau del seus directors y de la Comissió Acadèmica del Programa, haurà de sol·licitar-lo expressament.

Per a això, haurà d'ENVIAR UN EMAIL que contingui (com a mínim) les dades següents:

 

  • Adreçat a:  Director de l’Escola de Doctorat  escola.doctorat@upc.edu ,amb còpia al director o directora de la tesi. Es recomana posar també en còpia al  coordinador/a del programa i a la Secretaria de doctorat (secretariadoctorat.utgab@upc.edu)
  • Assumpte: Sol·licitud defensa de tesi en format virtual
  • Nom del doctorand/a
  • Títol de la tesi
  • Nom del Programa de doctorat
  • Indicar que la tesi ja ha estat matriculada i ja ha estat enviada a dipòsit a l’Escola de Doctorat, així com les raons per les quals es veuria perjudicat el doctorant/a en cas d’haver d’ajornar la lectura per més endavant.

Si la resolució del director de l’Escola de Doctorat és positiva, un cop hagi finalitzat el dipòsit i la tesi hagi estat admesa a tràmit, podrem iniciar el procediment  portar a terme l’acte de lectura de forma remota. Una vegada s’hagi consensuat entre tots els implicats la data  i hora de lectura, farem, en nom del coordinador/a del Programa, la corresponent convocatòria oficial que inclourà també l’enllaç des del que es podrà accedir a la sessió, sense contrasenya.