Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla de Recerca i Pla de Formació

Descripció del Pla de Recerca i el Pla de Formació Personal

Cada programa de doctorat estableix els continguts del Pla de Recerca, que ha d’incloure, com a mínim, l’estat de la qüestió, els objectius de recerca, la metodologia que s’utilitzarà, els mitjans i la planificació temporal per arribar-hi, i un Pla de gestió de dades

Informació addicional del Pla de gestió de dades: Què es? - Formació

 

El Pla de Formació Personal del doctorand o doctoranda ha de contenir una previsió de les diferents activitats formatives que es desenvoluparan durant la tesi doctoral (cursos, seminaris, accions de mobilitat, etc.), alguna de les quals ha de ser relativa a la ciència oberta.

El doctorand o doctoranda ha d’elaborar, en el termini màxim d’un any des de la primera matrícula, el Pla de Recerca i el Pla de Formació Personal. Ambdós documents han d’estar avalats pel director o directora, el codirector o codirectora i el tutor acadèmic o tutora acadèmica (en cas que n’hi hagi), i es poden millorar i detallar al llarg del desenvolupament del programa. 

 

Lliurament i defensa pública del Pla de Recerca

El doctorand/a haurà de carregar el fitxer en PDF a la plataforma ATENEA PhD, durant el període de lliurament establert (veure apartat "Contingut i calendari del Pla de Recerca en cada Programa de Doctorat" més avall).

Després, el doctorand/a cal que informi el seus directors/es de tesi, per a què accedeixin a l'esmentada plataforma i validin el treball. Aquesta validació és imprescindible per a poder defensar el treball posteriorment.

L'exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat es durà a terme davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d’acord amb allò que determini cada Comissió Acadèmica. L’acte d’exposició i defensa pública és presencial a les instal·lacions de la Universitat o de les entitats col·laboradores del programa, i, per tant, el doctorand o doctoranda no les pot dur a terme mitjançant videoconferència.

Nota: Les claus d'accés a AteneaPhD són les mateixes que per a l'accés a l'e-Secretaria i a la resta d'intranets de la Universitat. Si teniu problemes d'accés, podeu contactar amb el Servei d'atenció: o telf. +34 93 401 62 13.

Important: Els doctorands han de consultar aquest web per a conèixer la data i hora de la defensa pública. No s'enviaran comunicacions personalitzades.


Contingut i calendari del Pla de Recerca en cada Programa de Doctorat

Doctorat en  Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica 

Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents

Doctorat en Projectes Arquitectònics

Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura

Doctorat en Urbanisme