Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructura


Tutories (matrícula anual)

Les activitats i investigació s’inclouen a les tutories, que es realitzen sota la supervisió del director o directores de tesi assignats. El programa de doctorat no comprèn crèdits ni ensenyament reglat.

Modalitat: La modalitat del doctorat és semipresencial, d’acord amb les indicacions del director o directores de tesi assignat.

Sistema de qualificacions: Les qualificacions del doctorat són descriptives, no numèriques i les activitats s’avaluen anualment amb la qualificació de “Satisfactori” o “No satisfactori”.

Idiomes: El doctorat pot ser realitzat, entre d’altres, entre altres, en català, castellà o anglès, depenent de l’acord amb el director de tesi que sigui assignat, al moment de l’admissió.

Cal realitzar una matrícula cada curs acadèmic, en concepte de “tutoria”.

 

Pla d’investigació

Durant el primer curs, cal presentar un Pla de Recerca i defensar-lo davant un tribunal format per tres doctors experts en la matèria.  La seva superació condueix a la realització de la Tesi Doctoral.

 

La Tesi Doctoral

El doctorat culmina amb la realització de la Tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca, que elabora el doctorand o doctoranda en qualsevol disciplina pròpia del programa de doctorat.  La UPC estableix mecanismes per al seguiment del treball de tesis, assegurar la seva qualitat i garantir el compromís del doctorand o doctoranda, qui, com a actuació final, l'ha de defensar públicament davant un tribunal d'especialistes en el tema, composat per tres o cinc doctors de reconegut prestigi, la majoria dels quals han de ser externs a la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Titulació.  La superació de la tesi doctoral dona dret a l'obtenció del títol de Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya.  De caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, té efectes acadèmics plens i habilita per a la docència i la investigació, d'acord amb l'establert a les disposicions legals.