Vés al contingut (premeu Retorn)

Durada

DATA MÀXIMA PER A DIPOSITAR LA TESI DOCTORAL
Consulta la durada màxima dels teus estudis de Doctorat en el teu expedient acadèmic
Menú Pàgina principal > Inici > Durada del Doctorat


Durada a temps complet (TC)

La durada màxima del Doctorat  a temps complet és de tres anys (data límit per a dipositar la tesi doctoral).

Finalitzats els tres anys, la Comissió Acadèmica del Programa pot autoritzar un any de pròrroga i un altre de pròrroga extraordinària, si ho considera convenient en funció de l’evolució de la investigació i d’acord amb els criteris establertes a cada programa.

La durada mínima del Doctorat a temps complet és de dos anys.


IMPORTANT: La durada màxima pels doctorands/des a temps complet admesos durant el curs acadèmic 2023-2024 i posteriors serà de quatre anys. Es podrà autoritzar un any més de pròrroga.


Durada a temps parcial (TP)

Si la Comissió Acadèmica ho autoritza, es pot realitzar el Doctorat a temps parcial, amb una durada màxima de cinc anys (data límit per a dipositar la tesi doctoral).

En aquests casos, la Comissió Acadèmica pot autoritzar una pròrroga de dos anys i, posteriorment, un altre any extraordinari, d’acord amb els criteris de cada programa.

La durada mínima del Doctorat a temps parcial és de quatre anys.


IMPORTANT: La durada màxima pels doctorands/des a temps parcial admesos durant el curs acadèmic 2023-2024 i posteriors serà de set anys. Es podrà autoritzar un any més de pròrroga.

 


Sol·licitud de Canvi de Dedicació

La modalitat de dedicació s’indica en el moment de la primera matrícula, mitjançant el “Document de Compromís entre el doctorand/a i el director/a de tesi, CDDT” (o DDTE, en cas d'existir un director/a extern a la UPC).

Durant el transcurs dels estudis de Doctorat es pot sol·licitar el canvi de dedicació una única vegada. Només podrà autoritzar-se abans de finalitzar el període inicial d'estudis i en cas de no haver gaudit cap pròrroga. Cal fer servir el formulari Sol·licitud de canvi de dedicació i demanar autorització en primer lloc als directors/res de tesi. Després, enviar la sol·licitud a la Secretaria de Doctorat ETSAB, per a què sigui incorporada en l'expedient acadèmic.


Sol·licitud de Pròrroga

Una vegada transcorregut el temps inicial segons la modalitat de dedicació assignada i abans del següent període de matrícula, els doctorands/des poden sol·licitar una pròrroga. Cal fer servir el formulari Sol.licitud de pròrroga i demanar autorització en primer lloc als directors/res de tesi. Després, enviar la sol·licitud a la Secretaria de Doctorat ETSABper a què sigui incorporada en l'expedient acadèmic.


Sol·licitud de Baixa Temporal

Els doctorands/des podran sol·licitar la baixa temporal del programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud  dirigida a la Comissió Acadèmica (en format lliure i justificada) i autoritzada en primer lloc pels directors/res de tesi, s'ha d'enviar a la Secretaria de Doctorat ETSABper a què sigui incorporada en l'expedient acadèmic