Contacte Gestió Acadèmica

Secretaria de Grau i Màster

Cap de l'Àrea

Elisa Capellades Sánchez

Equip

Maria Antonia Garcia Garcia (cap de la Secretaria)
Encarnación Bayona Hurtado
Ana Maria Febrer Ramos
Mercedes Ferrer Ugalde
Laura Galtes Mateu
Raquel Olive Fernandez
Natalia Sogas Riera
Lena Sostres Raurich

Suport tècnic a l'Àrea

Lluis Ferrer Belles
Anastasiia Buiakova (becària)

Contacte

Demana ETSAB
Tel: +34 93 401 6359
Edifici DSA (ETSAB), P1

Adreça postal
ETS Arquitectura de Barcelona
Secretaria de Grau i Màster
Av. Diagonal, 649-651
08028 Barcelona

Què fem?

Donem suport als òrgans de govern per a l’elaboració, verificació, seguiment i acreditació de les titulacions impartides a l’escola, així com als processos de seguiment, millora i qualitat de la docència.

Planifiquem el desenvolupament de la docència de les titulacions, d’acord amb els criteris dels òrgans de govern i de direcció de l’escola.

Gestionem l’expedient de l’estudiant des del moment d’accés als estudis fins l’obtenció i lliurament del títol: accés i admissió, matricula, avaluació, beques, certificacions, etc.

Fem l’atenció de consultes, informació i suport a l’estudiantat i al PDI.

Planifiquem i elaborem les convocatòries de Tribunals de final de carrera.

Secretaria de Doctorat

Cap de l'Àrea

Elisa Capellades Sánchez

Equip

Maria del Carmen Botello Gamero (responsable)
Cristina Cuevas Reche

Suport tècnic a l'Àrea

Lluis Ferrer Belles
Anastasiia Buiakova (becària)

Contacte

Demana ETSAB
Tel: +34 93 401 1875
Edifici DSA (ETSAB), P1

Adreça postal
ETS Arquitectura de Barcelona
Secretaria de Doctorat
Av. Diagonal, 649-651
08028 Barcelona

Què fem?

Donem suport als coordinadors i a les comissions acadèmiques dels programes de doctorat

Gestionem l’expedient del doctorand/doctoranda des del moment d’accés als estudis fins l’obtenció i lliurament del títol de doctor/a: accés i admissió, matricula, avaluació, beques, certificacions, etc.

Gestionem els processos de lectura de tesis doctoral i assistència als Tribunals.

Fem l’atenció de consultes, informació i suport als doctorands i doctorandes i al PDI.