MOBILITAT PDI: Finestra excepcional ajuts Erasmus+KA131 TPNAP per formació

29/05/2024

Convocatòria UPC ajuts Erasmus+KA131 per mobilitat PDI curs 2023/2024
STT: mobilitat de professorat per a estades de formació 

IV Finestra Excepcional per a Mobilitats de formació del PDI Erasmus+ STT que inclou la resta del món (TPNAP tercers països no associats al programa)

Publicada addenda a la convocatòria d’ajuts per mobilitats del PDI per aquest curs 2023/2024 en el marc del programa Erasmus+ KA131, oberta a tots els professors vinculats activament a la UPC. Cada candidat ha de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb l'escola de la UPC on estigui assignat per fer docència al curs actual. El personal docent i investigador adscrit amb docència a l'ETSAB trobarà aquí les indicacions i els models adaptats de la documentació necessària per presentar la sol·licitud.

IMPORTANT!
Aquesta finestra excepcional és exclusivament per la modalitat de formació (STT- Staff Mobility for Training).  La convocatòria s'obre a qualsevol universitat o institució de educació superior de països no europeus i l'estada s'ha de realitzar abans del 31 de juliol 2024.

MODALITAT

STT: estada formativa a universitats dels països inclosos a la convocatòria, tant els que participen del programa Erasmus+,  com els Tercers Països No Asociats al Programa,  sense necessitat d’un acord interinstitucional previ. Queden excloses les estades de recerca.

CONDICIONS

L'estada de mobilitat  per formació es pot fer fins el 31 de juliol de 2024
La durada mínima de l’estada és de 2 dies i el nombre màxim de dies finançats serà de 5 dies (+ 2 dies de viatge si es justifiquen documentalment).
L’import de l’ajut depèn de la durada de l’estada i del país de destinació, i contribueix a cobrir part de les despeses tant de viatge com d’allotjament i manutenció.

Veure Bases Convocatòria UPC

CALENDARI

4a Finestra Excepcional: > sol·licitud 1-15 juny 2024  > resolució ajuts voltants 15 juliol 2024

SOL·LICITUD i DOCUMENTACIÓ

Descarregar les Instruccions ETSAB i seguir les indicacions per omplir la documentació

El professor haurà de presentar la sol·licitud a la Seu Electrònica UPC:  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Ajut_mobilitat_docent_ERASMUS_KA131

  • Omplir dades del Formulari, indicant ETSAB (210) com escola gestora
  • Adjuntar dos documents PDF:  

DOC1 Declaració responsable mobilitat internacional

DOC2 per estada STT: Training Mobility Agreement (Pla de Formació)

 

resolució de la convocatòria

La Sotsdirecció de Relacions Internacionals ETSAB signarà els Mobility Agreements vàlids i prioritzarà les sol·licituds presentades per tots els professors vinculats a l’ETSAB als terminis establerts a la convocatòria.

NOTA: Per afavorir la varietat d’experiències docents o de formació i la igualtat d’oportunitats, a cada finestra de la convocatòria es prioritzaran com a màxim 3 sol·licituds per a una mateixa destinació, i cada professor podrà presentar com a màxim una sol·licitud  a cada finestra.

El Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC publicarà la resolució de les sol·licituds i adjudicarà els ajuts d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria.

en cas de rebre l’ajut...

El professor rebrà una notificació a la seva adreça de correu electrònic UPC amb instruccions sobre els tràmits a seguir.

_ DOCUMENTACIÓ PRÈVIA AL VIATGE:

  • Conveni de Subvenció
  • COBERTURA SANITÀRIA: Per a tots els beneficiaris d’un ajut STT, el Gabinet de Relacions Internacionals UPC contractarà una assegurança OnCampus abans de l’estada.

_ DOCUMENTACIÓ POSTERIOR AL VIATGE
   Lliurar a la Seu Electrònica UPC:

  • Certificat d’estada (signat per institució acollida)
  • Documentació justificativa del viatge (reserva vols i targetes embarcament)

_ ENQUESTA FINAL ONLINE:
En el termini dels 30 dies posteriors a l’estada, el beneficiari rebrà via e-mail una invitació per emplenar un Qüestionari EU en línia (EU Survey).

pagament de l’ajut

L’ajut es pot rebre en dos terminis

70% abans d’iniciar l’estada si s’ha lliurat correctament la documentació prèvia al Gabinet de Relacions Internacionals UPC.

30% restant a la tornada de la mobilitat, un cop lliurats tots els documents justificatius posteriors a la Seu Electrònica UPC i realitzada l’enquesta final online.