Vés al contingut (premeu Retorn)

Unitats especialitzades que donen suport a la recerca dins de la UPC

Llistat dels serveis especialitzats en recerca que donen de suport a la comunitat investigadora de la UPC.
Àrea de suport a la recerca de l'ETSAB (obriu en una finestra nova)
Formem part de l'estructura directe de suport als investigadors. Informem i assessorem sobre els tràmits administratius vinculats a l'activitat de recerca de l'ETSAB de forma coordinada amb els serveis centrals de la UPC i d'acord amb la normativa aplicable. L'objectiu de la nostra unitat és acostar el servei de recerca i la gestió al personal investigador de l'ETSAB, adequar-ho a les característiques dels àmbits de coneixement del centre i facilitar la coordinació amb totes les unitats que intervenen en aquests processos. Podeu consultar la resta d'unitats de suport directe aquí: https://rdi.upc.edu/ca/utgs.
Àrea de Recerca i Transferència de la UPC (obriu en una finestra nova)
És la unitat que dona suport a la política de recerca de la UPC; promociona, assessora i gestiona els programes de les administracions finançadores de recerca i coordina els processos que porten a terme les unitats administratives descentralitzades.
Unitat de Suport Laboral a la Recerca (UASLR) del Servei de Personal (obriu en una finestra nova)
Fa de pont en l'àmbit de gestió que se situa a mig camí entre l'Àrea de Recerca i Innovació i l'Àrea de Recursos Humans per adaptar-se a les necessitats del professorat investigador i dels projectes de recerca. La gestió dels recursos humans al costat de la recerca.
Unitat de Recursos per a la Recerca del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu (obriu en una finestra nova)
Els serveis bibliotecaris donen suport als processos de recerca dels investigadors, assegurant-los l’accés als continguts científics de la biblioteca digital i ajudant-los a incrementar la difusió, l’impacte i l’accés a les seves dades i resultats d’investigació (publicació científica dels resultats de la recerca, accés obert de la comunicació científica, gestió del pla de dades dels projectes, gestió de col·leccions de revistes i recursos d’informació digitals segons les necessitats reals d’informació i documentació de la comunitat científica).
DRAC: gestió del currículum, catàleg dels grups de recerca, elaboració de les memòries de les unitats i grups, punts per activitats de recerca i transferència (PAR, PATT i PATT RDI). (obriu en una finestra nova)
Aplicació informàtica que té com a principals utilitats: la gestió del currículum del professorat i personal investigador, la gestió del catàleg dels grups de recerca i grups de recerca acreditats, l'elaboració de les memòries de les unitats acadèmiques i dels grups de recerca, el càlcul dels punts per activitats de recerca (PAR), el càlcul dels punts per activitats de transferència de tecnologia (PATT i PATT RDI) i la difusió de l'activitat acadèmica de la UPC.
Programa d'ajuda per a la coordinació d'activitats empresarials (PACAE): organització i gestió de la prevenció de riscos laborals quan hi ha concurrència de personal UPC amb personal d'altres entitats en un mateix centre de treball. (obriu en una finestra nova)
Comitè d’Ètica de la UPC: òrgan consultiu i assessor en matèria d’ètica, en totes les seves vessants i àmbits d’actuació, tal com la recerca, la innovació, la transferència de coneixement a la societat, i la docència. (obriu en una finestra nova)
Servei de Gestió de la Innovació: emprenedoria, protecció de la tecnologia i comercialització d'idees. (obriu en una finestra nova)
Servei de Contractació i Compres: directrius per a les compres de subministraments, serveis, obres o concessions d'obres o serveis. (obriu en una finestra nova)
Orienta els processos de contractació de productes i serveis d’acord amb els procediments legals establerts i vetllant per garantir una eficient utilització dels recursos públics que permeti obtenir la millor relació qualitat-preu.