Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés de matriculació (setembre)

Abans de la matrícula

Si tens assignatures fins a cinquè curs no superades:

Donat que el cinquè curs dels estudis de Grau en Arquitectura queda extingit a la fi del curs 2019-2020, si les teves qualificacions són inferiors a 5 i vas estar matriculat o matriculada el curs 2019-2020, haurem preparat el teu expedient adaptant-lo al Grau 2014.

Si tens crèdits optatius pendents i no pots reconeixe'ls per altres vies, pots sol·licitar la matrícula d'assignatures optatives. Fes una sol·licitud a e-secretaria demanant la matrícula d'optatives del pla 2014 fins el 14 de de setembre indicant una llista per ordre de preferència. La matrícula d'aquestes assignatures es formalitzarà amb dret a docència i el preu a abonar serà el previst en el Decret de Preus Públics. Prepararem el teu expedient perquè les puguis incloure a la matrícula de setembre, juntament amb el PFG.

Només per l'estudiantat amb totes les assignatures obligatòries fins a cinquè curs superades, d'acord amb el cronograma d'extinció, el curs 2020-21 podràs matricular el PFG sense docència, amb dret a defensa, i caldrà abonar les taxes previstes al Decret de Preus Públics per a les assignatures sense docència. S'estableix una convocatòria (ordinària o extraordinària) a la fi del primer semestre i en cas de suspendre, una convocatòria (ordinària o extraordinària) a la fi del segon semestre.

La matrícula formalitzada el  mes de setembre 2020 dona dret a:

- Presentar a la fi del primer semestre (convocatòria ordinària o extraordinària).

- Si no diposites en els períodes previstos per a la convocatòria ordinària o extraordinària del primer semestre, la matrícula serà vàlida per la convocatòria ordinària o extraordinària del segon semestre.

Si diposites i no presentes o si suspens la convocatòria ordinària o extraordinària del primer semestre, caldrà que formalitzis una nova matrícula (via sol·licitud e-secretaria fins una setmana més tard de que la qualificació del primer semestre pugi al teu expedient) per poder presentar a la convocatòria ordinària o extraordinària del segon semestre.

Tens més informació disponible sobre el procediment a l'apartat Projecte de Fi de Grau.

Al final del curs 2020-2021 el pla 2010 quedarà extingit i caldrà que demanis el canvi de pla al pla 2014 si vols finalitzar els teus estudis d'arquitectura a l'ETSAB.


A tenir en compte per la matrícula

Com a novetat aquest curs, si necessites introduir o canviar el compte bancari per domiciliar o fraccionar la matrícula, no caldrà que portis el full manuscrit a la Secretaria. Caldrà que pugis a e-secretaria(obriu en una finestra nova) l'ordre SEPA degudament signada per l'estudiant i la o el titular del compte, si és una persona diferent (de manera manuscrita o electrònicament). Un cop validada per Secretaria, podràs optar per domiciliar o fraccionar el pagament durant el procés de matrícula.

Si vols optar a una beca i no vas gaudir-ne el curs passat, has de fer el tràmit MATRC(obriu en una finestra nova) abans de la matrícula. Si compleixes les condicions i indiques que vols demanar beca a e-secretaria(obriu en una finestra nova), el preu de la matrícula es calcularà automàticament. No oblidis que caldrà també que formalitzis les sol·licituds de la beca del Ministeri i del AGAUR. Si en el moment de la matrícula vols optar a beca però encara no has rebut la resolució del tràmit MATRC(obriu en una finestra nova)segueix aquestes instruccions.(obriu en una finestra nova)

Si tens algun tipus de descompte que no es veu reflectit a e-secretaria o que caduqui abans de la matrícula, cal que lliuris el justificant corresponent a la Secretaria de l'Escola abans del 14 de setembre. Pots avançar-lo per correu  electrònic a secretaria.etsab@upc.edu i passar per la Secretaria(obriu en una finestra nova) presencialment abans del 30 de setembre per mostrar l'original. (A Catalunya es prorroga per un any la validesa dels títols de família nombrosa que hagin caducat o caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2020).

Per ampliar informació sobre el preu dels estudis, els descomptes aplicables i les opcions de pagament de la matrícula pots accedir a la plana web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC(obriu en una finestra nova)La Generalitat de Catalunya té habilitat un portal(obriu en una finestra nova) on s'informa del sistema de preus públics.

Si has fet una sol·licitud per matricular assignatures optatives podràs consultar el teu potencial de matrícula a través de e-secretaria(obriu en una finestra nova) , a partir del 23 de setembre.

 Durant la matrícula

matrícula.pngFormalitzaràs la matrícula online, a través d'e-secretaria(obriu en una finestra nova)Podràs matricular-te a partir del dia i hora indicat a l'ordre de matrícula a qualsevol hora i fins el darrer dia de matrícula. 

 

Després de la matrícula

Un cop formalitzada la matrícula rebràs un correu electrònic de confirmació. Al llarg del primer semestre podràs recollir la carpeta de la UPC(obriu en una finestra nova) a la Consergeria de l'Escola.

Si tens qualsevol dubte pots trucar-nos al telèfon 93 401 63 59. O envia'ns un mail a secretaria.etsab @ upc.edu.

Darrera actualització juliol de 2020