Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

 

En el moment de la presentació cal haver superat (qualificació igual o superior a 5) tots els crèdits restants dels estudis (inclosos els optatius). Si un estudiant/a no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del semestre on té matriculat i inscrit el PFG no serà inclòs a l’acta i no podrà ser avaluat del PFG. En aquest cas, l’haurà de tornar a matricular, si resulta possible perquè no s'han extingit totes les convocatòries.


Defensa del PFG al primer semestre del curs

Convocatòria ordinària

La matrícula de PFG comprèn 30 ECTS. La matrícula s’ha de formalitzar el mes de setembre.

Es podrà defensar el PFG al final del primer semestre en les dates fixades al calendari.

Si es diposita i no es presenta o no es supera el PFG en aquesta defensa ordinària, es podrà formalitzar una nova matrícula per defensar a la convocatòria ordinària o extraordinària del segon semestre. Caldrà fer-ho via e-secretaria fins a una setmana després que la qualificació del primer semestre pugi a l'expedient.

Convocatòria extraordinària

Aquells estudiants que no dipositin el Projecte en les dates previstes per a la convocatòria ordinària, podran presentar-se a la convocatòria extraordinària del primer semestre previ dipòsit del Projecte en les dates previstes a tal efecte al calendari.

Si no es supera el PFG en aquesta defensa extraordinària, es podrà formalitzar una nova matrícula per defensar a la convocatòria ordinària o extraordinària del segon semestre. Caldrà fer-ho via e-secretaria fins a una setmana després que la qualificació del primer semestre pugi a l'expedient.


Defensa del PFG al segon semestre del curs

Convocatòria ordinària

Per tenir dret a defensar aquesta convocatòria serà necessari haver formalitzat la matrícula del primer semestre sense dipositar ni a la convocatòria ordinària ni a l'extraordinària o haver formalitzat una matrícula (vía e-secretaria) en cas d'haver dipositat i/o suspendre en la convocatòria ordinària o extraordinària del primer semestre.

Serà necessari dipositar el Projecte en la data que es fixi al calendari per poder fer la defensa en les dates de la convocatòria ordinària.

Si es diposita i no es presenta o es suspèn aquesta convocatòria ordinària, no es podrà tornar a matricular el PFG i caldrà demanar canvi de pla al grau 2014 si es desitja continuar amb els estudis d'arquitectura a l'ETSAB.

Convocatòria extraordinària

Per tenir dret a la convocatòria extraordinària serà necessari haver formalitzat la matrícula per a la convocatòria ordinària. Tot aquell estudiantat que complint les condicions per a la presentació, no hagi dipositat el PFG en les dates previstes per a la convocatòria ordinària del segon semestre, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària previ dipòsit del Projecte i del pagament de les taxes previstes segons la normativa acadèmica de la UPC, en les dates previstes a tal efecte al calendari.

Si no es presenta o es suspèn aquesta convocatòria extraordinària, no es podrà tornar a matricular el PFG i caldrà demanar canvi de pla al grau 2014 si es desitja continuar amb els estudis d'arquitectura a l'ETSAB.


Darrera actualització juliol de 2020