Coordinació acadèmica

  

        

Coordinació Acadèmica del MBDesign

Josep Maria Fort

josep.maria.fort@upc.edu  

 

Línia d'Especialització

Coordinació Acadèmica

Disseny Contemporani / Contemporary Design

ETSAB-UPC

Josep Maria Fort

Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology

EPSEVG-UPC

Enric Trullols

enric.trullols@upc.edu

Enginyeria del Disseny Industrial

ESEIAAT-UPC

Jordi Voltas

voltas@ege.upc.edu

Direcció d'Art en Disseny

Belles Arts - UB

Sheila Gonzalez

sheilagonzalez@ub.edu

Investigació en Disseny / Design Research

ETSAB-EPSEVG-ESEIAAT-Belles Arts

Josep Maria Monguet

jm.monguet@upc.edu