Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'Estudis

Memòria de verificació del pla d'estudis del Màster Interuniversitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona - MBDesign

Títol inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols(obriu en una finestra nova) (RUCT) del Ministeri d'Educació Cultura i Esport per Resolució de 29 d'agost de 2018 de la Secretaría General de Universidades, per la que es publica l'Acord del Consejo de Ministros de 3 d'agost de 2018, pel que s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Màster i la seva inscripció al RUCT (BOE de 7 de setembre de 2018)

El pla d'estudis del Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona té un total de 60 ECTS, distribuïts tal com s'indica a la taula següent:

 

CRÈDITS TOTALS 60 ECTS
Crèdits comuns obligatoris 15 ECTS
Crèdits especialitat optatius 30 ECTS
Treball de Fi de Màster 15 ECTS

El màster té una estructura conformada per 15 ECTS de caràcter obligatori i comú a tots els estudiants que el cursin. A continuació, es despleguen 5 especialitats a partir de crèdits optatius, amb un total de 30 ECTS a escollir entre les següents:

1. Disseny contemporani / Contemporary design (Docència en anglès - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona- ETSAB - Universitat Politècnica de Catalunya)

2. Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology (Docència en anglès - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú - EPSEVG - Universitat Politècnica de Catalunya)

3. Enginyeria del Disseny Industrial (Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - ESEIAAT - Universitat Politècnica de Catalunya)

4. Direcció en Art en Disseny (Facultat de Belles Arts - FBBAA - Universitat de Barcelona)

5. Investigació en Disseny / Design Research (ETSAB-ETSEVG- ESEIAAT-FBBAA)

 

Per finalitzar, l'estudiant haurà de cursar 15 ECTS del Treball de Fi de Màster referit a l'especialitat cursada. En el cas que l'estudiant hagi estat admés per a cursar dues especialitats, haurà de superar un Treball de Fi de Màster específic adequat a l'itinerari curricular desenvolupat al llarg del màster. 

 mbdesign pla estudis cat.png