Vés al contingut (premeu Retorn)

Especialitats

El pla d'estudis del Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona, de 60 ECTS, s'inicia amb una fase comuna de 15 ECTS, de caràcter obligatori. A més s'inclouen 5 especialitats de 30 ECTS cadascuna i el desenvolupament, presentació i defensa d'un Treball de Fi de Màster.

Per obtenir l'especialitat caldrà cursar i superar un mínim de 25 ECTS (dels quals 20 ECTS es concretaran en matèries de caràcter obligatori). Els 5 ECTS restants fins els 30 es podran cursar a través d'una altra matèria de la mateixa especialitat o de qualsevol altra d'entre l'oferta d'assignatures optatives comunes a totes les especialitats. En aquest cas el Treball de Fi de Màster tindrà el caràcter propi de l'especialitat cursada.  

Existeix la possibilitat de cursar una doble especialitat. En aquest cas l'estudiantat a més de cursar i superar els ECTS de cadascuna de les especialitats on ha estat admès, haurà de superar un Treball de Fi de Màster específic adequat a l'itinerari curricular desenvolupat per l'estudiant al llarg del màster. Les dues especialitats s'hauran d'escollir durant el procés d'admissió.

Les especialitats del MBDesign són les següents:

 

1. Disseny Contemporani / Contemporary Design (docència íntegrament en anglès)

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB 

 

Les assignatures tracten teoria i pràctica simultàniament. L’especialitat està centrada en els nous reptes del Disseny Contemporani, utilitzant el procés creatiu del Disseny alhora com a eina per la creació de nous productes i com a instrument de recerca. Els temes abasten diferents escales que van des de l’objecte personal, el mobiliari i l’espai domèstic fins al mobiliari urbà, els espais urbans i els sistemes de comunicació i el transport. Es prenen les noves tecnologies (impressió 3D, robotització, nous materials, etc) i els moviments socials (participació ciutadana, situacionisme, psicogeografia, etc) com a referents, establint relacions entre disseny, cultura (*),  noves tecnologies i entorn. L’Arquitectura i la ciutat actuen com a marc de referència general.

 

El disseny aborda temes com: disseny industrial,  art i disseny emocional / mobiliari i ambients interiors / objectes personalitzats / arquitectura efímera i esdeveniments temporals / microarquitectura / mobiliari i espai urbà / comunicació i informació / art urbà i “land-art” / sistemes de transport i espai públic / disseny, participació col·lectiva i regeneració urbana / disseny, cultura i exposicions (*) / arquitectura neo-vernacular i nous sistemes constructius.

 

(*) – L’assignatura  “Design culture. Architecture and exhibition” s’imparteix en col·laboració amb el Museu del Disseny de Barcelona

 Project strategies (compulsory)

Creativity, invention an emotion in design   5 ECTS

Integral design. Systems and programs     5 ECTS

Materiality, representation and form design (compulsory)

Design and materiality     5 ECTS

Representation and new formats     5 ECTS

Contemporary Design Research (optional)

Sustainable reality and future. Environment and product     5 ECTS

Design culture. Architecture and exhibition     5 ECTS

 

 

2. Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology (docència íntegrament en anglès)

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú - EPSEVG

L’especialitat s'orienta a descobrir i treballar els nous reptes de la disciplina del Disseny, conseqüència de l'acceleració en els canvis tecnològics, socials i econòmics. Les matèries de l'especialitat tenen l'objectiu de connectar el Disseny amb les Ciències Aplicades i les Ciències Socials per a crear models de productes i de serveis que es puguin adaptar a les noves demandes de la societat i de l'entorn. 

La selecció dels temes d'estudi permet obtenir la visió i les èines per aplicar una estratègia "Disseny-Tecnologia-Societat" al desenvolupament dels projectes d'innovació. Es treballen especialment la dimensiò col·lectiva del disseny, el disseny basat en les dades i l'orientació a sistemes d'innovació. 

 Disseny col·lectiu (matèria obligatòria d'especialitat)

Disseny i societat     5 ECTS

Creativitat en xarxa i tecnologia     5 ECTS

Gestió del coneixement en el disseny (matèria obligatòria d'especialitat)

Disseny i anàlisi de dades     5 ECTS

Disseny de processos en sistemes complexes     5 ECTS

Investigació en disseny, innovació i tecnologia (matèria optativa d'especialitat)

Mètodes i processos d'investigació, en disseny, innovació i tecnologia     5 ECTS

Investigació i innovació en disseny i tecnologia     5 ECTS

 

 

3. Enginyeria del Disseny Industrial

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - ESEIAAT

L'objectiu d'aquesta línia d'optativitat és la focalització en tècniques avançades d'enginyeria en disseny industrial. Això es tradueix en una intensificació en el coneixement de criteris d'elecció de materials, així com els processos de transformació d'aquests, i també en una aplicació pràctica d'aquests materials a partir de criteris creatius i de tendències.

La línia se centra també en l'aprofundiment en tècniques de desenvolupament de formes lligades a sistemes aplicacions CAD propis de sectors com l'enginyeria de producte o l'automoció, l'enginyeria inversa i el modelat generatiu. Aquesta generació de formes es concreta en la creació de prototipus, on s'expliquen tècniques avançades, com pot ser la inclusió de lògiques programables com pot ser l'estàndard Arduino.

Finalment, es fa un aprofundiment en temes d'investigació i innovació, tot analitzant diferents tècniques i metodologies de recerca en disseny industrial aplicades tant al disseny bàsic conceptual com al desenvolupament final de producte.

Geometria avançada i prototipatge (matèria obligatòria d'especialitat)

Geometria avançada en el disseny     5 ECTS

Prototipatge     5 ECTS

Disseny i materials (matèria obligatòria d'especialitat)

Estudi i anàlisi tècnic de materials     5 ECTS

Aplicació pràctica de materials en el procés de disseny     5 ECTS

Metodologia i investigació en enginyeria del disseny industrial (matèria optativa d'especialitat)

Investigació, desenvolupament i innovació en el disseny de productes     5 ECTS

Mètodes i processos d'investigació aplicats al disseny industrial de productes     5 ECTS

 

 

4. Direcció d'Art en Disseny

Facultat de Belles Arts - FBBAA 

Especialitat centrada en l'aplicació i desenvolupament de la direcció de l'art a l'àmbit del disseny. Les matèries tractades es desenvolupen a través dels projectes de disseny i les aplicacions en l'àmbit gràfic, l'arquitectura gràfica i tipogràfica, el disseny de la informació i el desenvolupament dels àmbits i mètodes d'investigació teòrica i crítica sobre l'estètica i el disseny.

Coordinació de projectes de disseny i direcció d'art (matèria obligatòria d'especialitat)

Direcció d'art en projectes de disseny     5 ECTS

Aplicacions de l'àmbit gràfic     5 ECTS

 Desenvolupament de projectes de disseny i direcció d'art (matèria obligatòria d'especialitat)

Arquitectura gràfica i tipografia     5 ECTS

Disseny d'informació     5 ECTS

Investigació en disseny i direcció d'art (matèria optativa d'especialitat)

Àmbits i mètodes d'investigació teòrica i crítica en HCCSS sobre disseny     5 ECTS

Estètica i teoria del disseny     5 ECTS

 

 

5. Investigació en Disseny / Design Research

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (ETSEVG), l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ( ESEIAAT) i la Facultat de Belles Arts (FBBAA)

Especialitat de caràcter transversal que transcorre a través de les matèries d'investigació de les altres quatre especialitats. En aquest cas, l'element estructurador del recorregut ve determinat pel tema d'estudi i investigació seguit per l'estudiantat, de manera que el pas per totes les especialitats aporta diferents visions sobre el tema investigat. L'especialitat es centra en l'estudi de temàtiques transversals, molt habituals en l'àmbit del disseny i contempla el seu possible desenvolupament en futures tesis doctorals.

Investigació en disseny contemporani 

Realitat i futur sostenible. Entorn i producte     5 ECTS

Cultura del disseny. Arquitectura i exposició     5 ECTS

Investigació en disseny, innovació i tecnologia

Mètodes i processos d'investigació en disseny, innovació i tecnologia     5 ECTS

Investigació i innovació en disseny i tecnologia     5 ECTS

Metodologia i investigació en enginyeria del disseny industrial

Investigació, desenvolupament i innovació en el disseny de productes     5 ECTS

Mètodes i processos d'investigació aplicats al disseny industrial de productes    5 ECTS

Investigació en disseny i direcció d'art

Àmbits i mètodes d'investigació teòrica i crítica en HCCSS sobre disseny     5 ECTS

Estètica i teoria del disseny     5 ECTS

 

 

Optatives comunes

Disseny, gestió i empresa (matèria optativa comú)

Fonaments empresarials per a dissenyadors     5 ECTS

Propietat industrial i intel·lectual      5 ECTS

Estudis sobre disseny (matèria optativa comú)

Teoria, història i historiografia del disseny     5 ECTS

Ciències socials aplicades al disseny     5 ECTS