Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes Frequents Estudiants

Estar matriculat en el curs actual, haver aprovat un mínim de crèdits, tenir un rendiment acadèmic en el curs anterior igual o major a 0.5 i estar inscrit a l’Oficina de Cooperació Educativa.
Si ets un estudiant que ha vingut a l’ETSAB a través d’un programa d’intercanvi, també et pots inscriure a l’OCCE, has de portar el NIE i el número d'afiliació a la Seguretat Social.

Si ets un estudiant que ha marxat amb un programa de mobilitat pots tramitar un conveni amb una empresa estrangera, sempre i quan compleixi la normativa ETSAB de convenis. Tanmateix, també hi ha altres programes i beques per tal de dur a terme una pràctica a l’estranger, com els Erasmus+ Pràctiques i el Programa de Beques Faro. Consulta les condicions de les convocatòries.

Si ets un estudiant que ha vingut a l’ETSAB com a visitant no pots fer convenis.
El total de hores depèn de la titulació a la que s’està matriculat. En general, són 900 hores per curs pels graus i 600 hores per màsters.
En període lectiu només es pot fer mitja jornada (80 hores/mes) per poder compaginar amb els estudis, i en període no lectiu es pot fer jornada completa (160 hores/mes).
Si ets de GArqEtsaB, has de sol·licitar que la teva pràctica sigui curricular al presentar la documentació per fer el conveni.

Si ets del MArqEtsaB pots sol·licitar que la teva pràctica sigui curricular i et serveixi per matricular una assignatura optativa.

Les pràctiques curriculars són activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis, es a dir, s'han de matricular, avaluar i qualificar. Actualment les titulacions impartides a l'ETSAB que inclouen pràctiques curriculars són GArqEtsaB, MArqEtsaB. i MBLandArch.

Les pràctiques extracurriculars no formen part del pla d'estudis, sinó que es realitzen de forma voluntària, tot i així, s'incorporaran al Suplement Europeu al Títol. Les poden realitzar els estudiants de totes les titulacions.

Si. Per fer pràctiques amb un conveni de cooperació educativa, han de ser remunerades (preu orientatiu de 8€/hora, amb un mínim de 8 €/hora i màxim de 20 €/hora).
El paràmetre del rendiment és un indicador que defineix quin percentatge de crèdits has superat durant un període lectiu respecte els crèdits que vas matricular. Es calcula a final de curs i només quan has superat la fase selectiva. En el moment que et manqui per acabar els estudis un nombre de crèdits igual o inferior a 30 ECTS, no s’aplicaran mesures en cas que el teu paràmetre del rendiment sigui baix. Més informació a l'apartat d'Estudis
No, els convenis vigents es rescindeixen automàticament en la data que s’aprova el PFG/PFM/TFM o bé si l'estudiant es desvincula de la universitat per qualsevol motiu.
Sí, les ofertes que hi ha publicades al web i al taulell d’anuncis de l’oficina encara no han finalitzat el procés de selecció del candidat
Pots demanar les dades de contacte de les ofertes per e-mail però no per telèfon. Pots enviar un e-mail a cce.etsab@upc.edu demanant com a màxim 3 contactes d'oferta per setmana, indicant el número de les ofertes que t'interessen.
Sí, els requisits per poder formalitzar un conveni són els mateixos tant si l’oferta l’heu trobat a través de la nostra borsa de treball com si l’heu trobat per un altre mitjà.
L’assegurança escolar té cobertura al territori nacional i s'inclouen tots els desplaçaments que estiguin relacionats amb l'objecte del conveni i que es realitzin en territori nacional. En cas de visites a l'estranger s'haurà de formalitzar una assegurança privada, com per exemple l'assegurança de CONFIDE.