Vés al contingut (premeu Retorn)

Escrit de comiat del director

Desembre 2017

ESCRIT DE JORDI ROS COM A DIRECTOR DE L'ETSAB

 

Benvolgudes, benvolguts,

El dimarts 19 de desembre s'acabarà la meva etapa com a director de l’Escola, un projecte engrescador que m’ha permès somniar bona part dels dies i que m’ha  desvetllat alguna que d’altra nit dels darrers quatre anys.

Es fa difícil en aquestes circumstàncies evitar fer repàs de la feina feta, no tant per cofoisme com per responsabilitat. Tant  la presentació gràfica que cadascuna de les sotsdireccions va  exposar als membres de la Junta d’escola, celebrada recentment, com les respectives memòries d’activitats des del curs 2013/14, ambdues de les quals  es poden trobar  al web de l’escola,  són diferents expressions de la mateixa  voluntat de  retre comptes a la comunitat que em va confiar la Direcció de l’Escola.

Aquest darrer escrit que us adreço com a director està compost quasi íntegrament per agraïments, algun de genèric,  la resta majoritàriament  específics.

El primer d’ells, i en nom de tot l’equip,  és a totes les persones que ens heu ofert prou crèdit  al llarg d’aquests quatre anys com per haver pogut endegar un alt nombre de projectes,  dels que ens sentim força orgullosos.

En una institució de la nostra escala, però,  es fa difícil parlar genèricament del conjunt de la comunitat que la integra, fins i tot  tractar separadament tot el  col·lectiu de professorat, o el del personal administratiu i de serveis, o el de l’estudiantat. És per  això que prosseguiré acotant  l’agraïment  a determinats sectors de cadascun d’ells, que he tingut el privilegi de reconèixer durant aquest període:

A aquell sector de professorat que, donant llebre per gat, transmet a l’estudiantat la seva competència i compromís vocacional, per sobre freqüentment del seu encàrrec docent i, en el cas del professorat associat,  sovint de la seva retribució.

A aquell sector de personal d’administració i serveis que, tot i l’increment d’una feina agreujada per la reducció de  plantilles i per l’augment de  propostes docents de Grau i Màsters de solapats  Plans d’estudis que s’enceten i s’extingeixen, ha seguit responent amb atenció i eficiència a les demandes pròpies  d’estudiants i professorat.

A aquell sector d’estudiantat que, tot i l’exigència acadèmica dins dels aules i l’excepcionalitat sociopolítica fora d’elles,  persisteix en   construir simultàniament la seva mirada crítica sobre  les dues vessants, en tant que pilars essencials   de la seva formació.

Agraïment tanmateix a un alt nombre  d’ex professorat, molts dels quals han projectat durant anys el seu mestratge a l’escola, i que ens han transmès generosament consell i escalf. Els membres del Consell acadèmic assessor en són un cas exemplar.

A aquelles persones i institucions de l’univers UPC amb qui hem teixit tanta complicitat,  fins i tot de vegades des de la  dissensió, a través de tants projectes acadèmics compartits.

A aquelles institucions culturals i professionals, així com  a empreses del nostre entorn, força d’elles integrants del Patronat de l’Escola, pel seu constant suport de tot tipus.

Vull tanmateix estendre el meu agraïment a aquelles persones que han desplegat les seves crítiques,  esporàdicament o regularment, fins i tot quan han estat constructives,  perquè  en moments difícils   han estat particularment estimulants per prosseguir.

Permeteu-me un darrer i sentit agraïment als membres de l’equip de direcció, un esplèndid grup d’homes i dones (tot i ser-ne la meitat calen més dones),   de professorat permanent i associat,  de sèniors i juniors amb els que,  amb més ingenuïtat i bon humor que cinisme i agror, he compartit al llarg d’aquests quatre anys moments memorables a través dels quals la coneixença ha esdevingut amistat.

I per últim unes sinceres disculpes pels errors que hem comès, que a ben segur hauran estat fins i tot més dels que hem identificat, uns quants d’ells imputables a un director que no sempre ha sabut conjugar la il·lusió amb l’encert. Probablement també per això és preferible que els mandats no s’estirin, perquè on uns no hem pogut o sabut arribar hi puguin arribar els propers.

A partir d’ara em trobareu per qualsevol indret de l’escola, llevat del primer pis del Sagarra, o si ho preferiu a jordi.ros@upc.edu.

Salut i projectes al 2018, per a vosaltres i per a l’ETSAB.


Jordi Ros
Director ETSAB