Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla estratègic de l'ETSAB 2024-2027

Reptes i indicadors del pla estratègic

Repte primer. Reforçar la relació BCN-ETSAB, capitalitzant el valor potencial del nostre prestigi, capital humà i patrimoni cultural

Indicadors vinculats:

  • Augmentar en un 20% el número de convenis realitzats entre l’Escola, les diverses institucions de la ciutat de Barcelona, l’AMB i altres institucions públiques per incrementar l’impacte de l’Escola a la ciutat.
  • Incrementar en un 50% el nombre de consultes a l’arxiu i el nombre d’exposicions derivades del seu material i del de la càtedra Gaudí.
  • Impulsar en un termini de tres anys una línia d’estudis en anglès en totes les assignatures troncals des del primer curs al cinquè.
  • Planificació d’un mínim de tres actes en el proper any amb motiu del 150è aniversari de l’ETSAB (2025) i Barcelona Capital Mundial de l’Arquitectura (2026).

 

Repte segon. Repensar els estudis, enfocant-los al futur, aprofundint en el nostre model formatiu propi vinculat a la professió

Indicadors vinculats:

  • Impulsar un mínim de dos dobles graus o especialitzacions reconegudes, per a definir-se en els propers dos anys i poder-se executar en un termini de tres a cinc anys.
  • Recuperar el màster en Estructures, en un termini de dos anys, per poder-se posar en marxa en un termini de tres a cinc anys de manera experimental.
  • Consensuar amb l’UPC un pla per impulsar la participació activa del professorat dels diferents departaments de l’EtsaB als projectes i obres a realitzar dins de la mateixa universitat.

 

Repte tercer. Replantejar els espais de l’escola vinculats a les noves necessitats de la docència, fent-los flexibles i polivalents

Indicadors vinculats:

  • Impulsió del projecte de Fab-Lab de l’EtsaB, definint el seu projecte com a consens d’Escola dins de l’any vinent i plantejant el seu desenvolupament en els tres anys vinents.
  • Renovació progressiva del mobiliari dels espais docents i millora dels equipaments digitals i multimèdia. Actualització mínima anual d’un 3% dels espais de l’Escola.
  • Remodelació de les sales d’estudi en un termini màxim de tres anys i de l’espai de altell de la biblioteca com aula híbrida on es puguin desenvolupar seminaris, en un termini màxim de dos anys.

 

Consideracions finals

Correspon a la Junta d’Escola l’aprovació dels reptes estratègics i els indicadors corresponents. Aquests reptes i els indicadors, així com els objectius que se’n derivin, són  revisables anualment. Per tant, pretenen simplement consolidar les línies de treball d’un horitzó proper, sense condicionar posteriors definicions de nous reptes estratègics, d’acord amb noves visions de les futures necessitats de l’Escola. Les accions derivades del desenvolupament d’aquests reptes estarà disponible per als grups d’interès a la pàgina web de l’ETSAB.

 

Aprovat en Junta d’Escola el 21 de març de 2024

Pla estratègic

Desenvolupament Pla estratègic

Relació objectius-reptes i processos 

Política i objectius Qualitat