Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria extraordinària

Tenint en compte el caràcter especial del primer curs introductori als estudis i selectiu, s’implanta una nova convocatòria extraordinària d’avaluació final per curs.

Els/les estudiants podran presentar-se a una convocatòria extraordinària de totes les assignatures del curs.

Requisits per presentar-se a la convocatòria extraordinària de qualsevol assignatura:

  • haver estat matriculat/da de l’assignatura durant aquell curs acadèmic
  • les assignatures qualificades amb No presentat no donen dret a participar en la convocatòria extraordinària

Les dates de realització de la convocatòria extraordinària es fixaran en el calendari acadèmic de l’escola.

L’escola trametrà als professors responsables de cada assignatura la relació d’estudiants que poden participar en la convocatòria.

L’escola farà públics els resultats de l’avaluació extraordinària abans de l’avaluació curricular i la matrícula.

 

 

Aprovat per Comissió Permanent, a data 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d'Escola, a data 26 de juny de 2014
Modificat per Junta d'Escola de 28 de juny de 2023