Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis del Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla 2014)

Verificat per Resolució del Consejo de Universidades el 23 de juliol de 2014.   

Memòria de verificació del pla d'estudis de Grau en Estudis d'Arquitectura, DOCUMENT CG 32/2 2014 aprovat pel Consell de Govern de la UPC celebrat el 6/2/2014 – Memòria

Inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació Cultura i Esport. Descripció del títol

Nombre total de crèdits del pla: 300 ECTS.

Versió en PDF

 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 CURS
Assignatura hores/sem ECTS Assignatura hores/sem ECTS
1 Dibuix I 5 6 Dibuix II 5 6 Matèries bàsiques a l'arquitectura
Matemàtiques I 5 6 Matemàtiques II 5 6
Física I 5 6 Física II 5 6
Bases per al projecte I 5 6 Bases per al projecte II 5 6
Bases per a la teoria 5 6 Bases per a la tècnica 5 6
 
 
2 Projectes I 6 7,5 Projectes II 6 7,5 Forma, construcció i lloc
Urbanística I 4 5 Urbanística II 4 5
Història I 5 6 Construcció I 5 6

Condicionament i

serveis I

5 6 Estructures I 5,5 7
Representació Arquitectònica I 4 5 Representació Arquitectònica II 4 5
 
 
3 Projectes III 6 7,5 Projectes IV 6 7,5 Habitatge i entorn urbà
Urbanística III 4 5 Urbanística IV 4 5
Història II 5,5 7 Construcció II 5 6
Estructures II 5 6

Condicionament i

serveis II

5 6
Representació Arquitectònica III 4 5 Optativa 4 5
 
 
4 Projectes V 6 7,5 Projectes VI 6 7,5 Dotacions, equipament i espai públic
Urbanística V 4 5 Urbanística VI 4 5
Teoria I 5 6

Condicionament i

serveis III

5 6
Estructures III 5 6 Construcció III 5,5 7
Optativa 4 5 Representació Arquitectònica IV 4 5
 
 
5 Taller temàtic I 6 7,5 Taller temàtic II 6 7,5 Tallers temàtics
Teoria II 4 5 Arquitectura Legal i Gestió 6 7,5
Construcció IV 6 7,5 Optativa d'intensificació 9
Estructures IV 4 5

Tenir superats tots

els crèdits

Optativa 4 5
Treball de Fi de Grau 6

 

TOTAL 300 ECTS

La superació del Grau en Estudis d'Arquitectura (Pla 2014) faculta l'accés al Màster habilitant en Arquitectura

 

Llegenda:

Matèries bàsiques de la pròpia branca
Matèries bàsiques de formació inicial
Mòdul projectual
Mòdul tècnic
Mòdul síntesi
Mòdul optatiu
Treball de Fi de Grau

 

GArqEtsaB – Pla d’Estudis