Vés al contingut (premeu Retorn)

Ordre de matrícula

Normativa ordre de matrícula

 

L'estructura del pla d'estudis del Grau en Estudis d'Arquitectura està clarament marcada per la temàtica de cada curs, de manera que resulta fonamental per establir una coordinació entre les diferents matèries que existeixi una massa crítica d'estudiantat que avanci horitzontalment, és a dir, curs a curs i en el temps previst al llarg dels seus estudis.

Per tal de potenciar aquesta coordinació i que, en la mesura del possible, l'estudiantat estigui matriculat en un únic grup o torn per curs s'organitza el procés de matriculació prioritzant els col·lectius següents:

 1. Els estudiants que han aprovat en primera convocatòria totes les assignatures d'un curs i en un únic curs acadèmic durant tota la seva trajectòria als estudis
 2. Els estudiants que han aprovat en primera convocatòria el percentatge més gran de crèdits d'un curs i en un únic curs acadèmic durant tota la seva trajectòria als estudis

En aquest sentit, es defineix la taula següent: 

Ordre 5è curs 4t curs 3r curs 2n curs 1r curs
1 0 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 0 % 0 % 100 % 100 % 100 %
3 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
4 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
5 (95-5) % 100 % 100 % 100 % 100 %
6 0 % (95-5) % 100 % 100 % 100 %
7 0 % 0 % (95-5) % 100 % 100 %
8 0 % 0 % 0 % (95-5) % 100 %
9 0 % 0 % 0 % 0 % (95-5) %

El valor de cada cel·la indica el % d'ECTS superats amb qualificació >=5 de cada curs i superats en primera convocatòria. El valor 0% significa que no s'ha cursat ni matriculat mai cap assignatura d'aquell curs. No s'inclouen en el càlcul els crèdits optatius. On:

 • (95-5) % indica que l'estudiant/a té un % d'ECTS superats d'aquell curs amb qualificació >= 5 i en primera convocatòria entre el 5 i el 95 %. En aquest cas, els estudiants s'ordenaran en ordre descendent d'aquest valor.

 Criteris de l'ordre de matrícula 

A. ESTUDIANTAT DE NOU ACCÉS: s'ordenen per ordre descendent a partir de la qualificació d'accés als estudis. L’estudiantat que opti per matricular el torn de matí es distribuirà entre els diferents grups, en funció de les seves qualificacions.

B.  RESTA D'ESTUDIANTAT: s'ordenen segons els criteris següents:

 • En primer lloc, segons defineix la Taula 1. En cas d'empat, s'ordenen segons els criteris següents:
  1. per ordre descendent del rendiment del curs anterior calculat com a crèdits superats (qualificació >=5) sobre crèdits matriculats on no s'inclouen els crèdits reconeguts, ni convalidats.
  2. per ordre descendent de la nota mitjana ponderada de totes les assignatures cursades amb resolució 0.01
 • En segon lloc, la resta d'estudiants/es que no compleixen els requeriments de la Taula 1, s'ordenen per ordre descendent dels cursos de manera que es considera que un estudiant/a pertany al curs dels projectes d'ordinal més baix que ha de superar (qualificació <5, NP o no cursat). En cas d'empat, s'ordenen segons els criteris següents:
  1. per ordre descendent del rendiment del curs anterior calculat com a crèdits superats (qualificació >=5) sobre crèdits matriculats on no s'inclouen els crèdits reconeguts ni convalidats.
  2. per ordre descendent de la nota mitjana ponderada de totes les assignatures cursades amb resolució 0.01

Només a efectes d'aquesta normativa, les assignatures que estiguin pendents de qualificació dels estudiants/es que estan cursant una estada de mobilitat seran considerades superades.

 

Aprovat per Comissió Permanent, a data 12 de juny de 2014
Ratificat per Junta d'Escola, a data 26 de juny de 2014
Modificada per Junta d'Escola a data 4 de juliol de 2019