Vés al contingut (premeu Retorn)

Novetats TFG curs 2021-22

El curs 2021-22, d'acord amb el document aprovat per Junta l'abril de 2021 “Protocol reformulació TFG ETSAB 2021-2022” el TFG es podrà cursar en dues modalitats:

 

Modalitat A - TFG vinculat als Tallers Temàtics (5è curs)

L’estudiantat que cursi els Tallers Temàtics (tallers + seminaris del primer o del segon semestre) alhora que el TFG, farà el TFG en el marc del TT, sota la direcció d’un dels 3/4 membres del professorat de cada taller+seminari, en funció de la distribució que facin els coordinadors/es.

El TFG es desenvoluparà com un treball que incidirà en un o diferents aspectes del projecte que s’estigui realitzant. Aquesta intensificació pot ser de caràcter projectual, tècnic o teòric, segons els interessos de l’estudiantat i d’acord amb el/la director/a. Cada TT inclourà dintre del seu programa docent l’enfoc de TFG i els procediments de realització. El treball ha de suposar una aportació de contingut clarament diferenciada i complementària del treball projectual del taller i del seminari, amb el qual estarà vinculat però en cap cas serà intercanviable.

Què he de fer si vull cursar el TFG vinculat a un Taller Temàtic?

 

Modalitat B -  TFG lliure vinculat a un/a director/a

L’ETSAB cada any publicarà un llistat de potencials directors/es de TFG i les temàtiques que poden dirigir. L’estudiant podrà triar del llistat ofert per l’Escola, aquell perfil investigador que s’adeqüi més als seus interessos.

El director/a tindrà un període de temps establert per l’Escola per acceptar o no les propostes rebudes per l’estudiantat. En aquesta modalitat també es poden incloure assumptes estratègics pels diferents grups de recerca o projectes de recerca en marxa, o fórmules de co-tutories amb professorat de diferents àrees que plantegin temàtiques afins. Es valorarà positivament tota voluntat d’estructura i organitzar les temàtiques, així com la capacitat d’establir lligams amb els assumptes dels TT.

Què he de fer si vull cursar el TFG sota la direcció d'un tutor o tutora?

darrera actualització juny de 2021