Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

La matrícula de TFG comprèn 6 ECTS i el seu desenvolupament s’ha de realitzar durant un semestre. L’estudiant/a podrà decidir en quin semestre desenvoluparà el seu TFG tot tenint en compte que en el moment de la presentació ha de tenir superats (qualificació igual o superior a 5) tots els crèdits restants dels estudis.

Si un estudiant/a no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del semestre on té matriculat i inscrit el TFG no serà inclòs a l’acta i no podrà ser avaluat del TFG. En aquest cas, l’haurà de tornar a matricular.

 En funció del semestre on l’estudiant/a desenvolupi el TFG el circuit d’inscripció i matrícula serà el següent:

Defensa del TFG al primer semestre del curs

Convocatòria ordinària

L’estudiantat haurà de matricular el TFG a la matrícula ordinària del mes de juliol. Caldrà formalitzar també la inscripció al TFG en les dates que s’especifiquin al calendari indicant que la defensa es realitzarà durant el primer semestre. A partir d’aquell moment es decidirà el tutor/a de l’àmbit del seu treball.

Convocatòria extraordinària

Per tenir dret a la convocatòria extraordinària serà necessari haver formalitzat la matrícula per a la convocatòria ordinària. Tot aquell estudiantat que complint les condicions per a la presentació, no hagi dipositat el TFG a Secretaria en les dates previstes per a la convocatòria ordinària del primer semestre, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària, previ dipòsit del Treball a la Secretaria en les dates publicades a tal efecte.

Defensa del TFG al segon semestre del curs

Convocatòria ordinària

L’estudiantat podrà matricular el TFG durant la matrícula ordinària del mes de juliol o presentant una sol·licitud d’ampliació de matrícula per e-secretaria en el període de matrícula extraordinària que s’obrirà abans de l’inici del segon semestre a tal efecte. En ambdós casos, no formalitzarà la seva inscripció fins al període que prevegi el calendari pel segon semestre, on haurà d’indicar l’àmbit del TFG i el títol del treball d’estudi. A la sol·licitud d’inscripció haurà de fer constar que vol presentar a la convocatòria del segon semestre. A partir d’aquell moment es decidirà el tutor/a de l’àmbit del seu treball.

Convocatòria extraordinària

Per tenir dret a la convocatòria extraordinària serà necessari haver formalitzat la matrícula per a la convocatòria ordinària. Tot aquell estudiantat que complint les condicions per a la presentació, no hagi dipositat el TFG a Secretaria en les dates previstes per a la convocatòria ordinària del segon semestre, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària, previ dipòsit del Projecte a la Secretaria i del pagament de les taxes previstes, segons la normativa de Grau de la UPC, en les dates publicades a tal efecte.

 

 

 

Darrera actualització juliol de 2016