Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GArqEtsaB / Treball de fi de grau

Matrícula

Atenent a la reformulació del TFG aprobada por Junta d'Escola, el caràcter del treball acadèmic pot ser teòric o pràctic, sobre una de les disciplines del Pla d'Estudis i totes les matèries afins. És així que pot conformar-se com una reflexió sobre assumptes de la teoria i la història de l’arquitectura -actual, passada o futura-, però també sobre la pràctica del projecte (en totes les seves escales, del paisatge i el territori, a la ciutat i l’edificació -de nova planta o rehabilitació-), la tecnologia que comporta o la relació de la disciplina amb la societat en les seves múltiples vessants, tants disciplinàries com transdisciplinàries i de gestió.

Tots els enfocaments són possibles, sempre que esdevinguin en un treball estructurat i coherent amb les competències pròpies (coneixements i habilitats) del Grau en Estudis d’Arquitectura (Pla 2014): des de l’estudi de casos a l’aprofundiment en uns determinats aspectes de disseny o tècnics d’un projecte -del propi estudiantat o aliè-. Així mateix, no es descarten com a temes de TFG aquells que puguin derivar de la recerca i reflexió arrel de determinats concursos d’arquitectura dirigits a l’estudiantat o convenis empresa-escola que puguin plantejar una investigació sobre aspectes relacionats amb la indústria i la professió.

La matrícula de TFG comprèn 6 ECTS i el seu desenvolupament s'ha de realitzar durant un semestre. Durant el semestre en què l'estudiant/a estigui elaborant el seu TFG disposarà d'un seguiment de tutoriaAls horaris de 5è curs s'estableixen franges de matí i tarda per activitats comunes. En el moment de la matrícula, caldrà escollir (en funció de l'àrea de coneixement en què es desitgi desenvolupar el treball de recerca) un dels grups que representen als Departaments de l'Escola (Projectes Arquitectònics, Representació Arquitectònica, Tecnologia a l'Arquitectura, Teoria i Història de l'Arquitectura o Urbanisme i Ordenació del Territori).

En funció de la disponibilitat, a l'inici de curs s'assignarà un tutor o tutora, tenint en compte el tema d'investigació escollit. En cas de que no resulti possible assignar un tutor o tutora del Departament escollit, es prioritzarà els estudiants endreçant-los en funció de la data i moment de formalització de la matrícula.

L’estudiant/a podrà decidir en quin semestre desenvoluparà el seu TFG tot tenint en compte que en el moment de la presentació ha de tenir superats (qualificació igual o superior a 5) tots els crèdits restants dels estudis.

Si un estudiant/a no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del semestre on té matriculat i inscrit el TFG no serà inclòs a l’acta i no podrà ser avaluat del TFG. En aquest cas, l’haurà de tornar a matricular.

 En funció del semestre on l’estudiant/a desenvolupi el TFG el circuit d’inscripció i matrícula serà el següent:

Defensa del TFG al primer semestre del curs

Convocatòria ordinària

En el moment de la matrícula, caldrà escollir (en funció de l'àrea de coneixement en què es desitgi desenvolupar el treball de recerca) un dels grups que representen als Departaments de l'Escola (Projectes Arquitectònics, Representació Arquitectònica, Tecnologia a l'Arquitectura, Teoria i Història de l'Arquitectura o Urbanisme i Ordenació del Territori).

En funció de la disponibilitat, a l'inici de curs s'assignarà un tutor o tutora, tenint en compte el tema d'investigació escollit. En cas de que no resulti possible assignar un tutor o tutora del Departament escollit, es prioritzarà els estudiants endreçant-los en funció de la data i moment de formalització de la matrícula.

Convocatòria extraordinària

Per tenir dret a la convocatòria extraordinària serà necessari haver formalitzat la matrícula per a la convocatòria ordinària. Tot aquell estudiantat que complint les condicions per a la presentació, no hagi dipositat el TFG a Secretaria en les dates previstes per a la convocatòria ordinària del primer semestre, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària, previ dipòsit del Treball a la Secretaria en les dates publicades a tal efecte.

Defensa del TFG al segon semestre del curs

Convocatòria ordinària

L’estudiantat podrà matricular el TFG durant la matrícula ordinària del mes de juliol o presentant una sol·licitud d’ampliació de matrícula per e-secretaria en el període de matrícula extraordinària que s’obrirà abans de l’inici del segon semestre a tal efecte, indicant, per ordre de preferència quins grups desitja matricular. En ambdós casos, no formalitzarà la seva inscripció fins al període que prevegi el calendari pel segon semestre.

Convocatòria extraordinària

Per tenir dret a la convocatòria extraordinària serà necessari haver formalitzat la matrícula per a la convocatòria ordinària. Tot aquell estudiantat que complint les condicions per a la presentació, no hagi dipositat el TFG a Secretaria en les dates previstes per a la convocatòria ordinària del segon semestre, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària, previ dipòsit del Projecte a la Secretaria i del pagament de les taxes previstes, segons la normativa de Grau de la UPC, en les dates publicades a tal efecte. 

Darrera revisió juliol de 2020