Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / GArqEtsaB / Treball de fi de grau

Matrícula

La matrícula de TFG comprèn 6 ECTS i el seu desenvolupament s’ha de realitzar durant un semestre, mitjançant unes sessions de tutoria en un horari concret, que l'estudiant podrà escollir en funció dels grups disponibles en el moment de la seva matrícula. L’estudiant/a podrà decidir en quin semestre desenvoluparà el seu TFG tot tenint en compte que en el moment de la presentació ha de tenir superats (qualificació igual o superior a 5) tots els crèdits restants dels estudis.

Si un estudiant/a no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del semestre on té matriculat i inscrit el TFG no serà inclòs a l’acta i no podrà ser avaluat del TFG. En aquest cas, l’haurà de tornar a matricular.

 En funció del semestre on l’estudiant/a desenvolupi el TFG el circuit d’inscripció i matrícula serà el següent:

Defensa del TFG al primer semestre del curs

Convocatòria ordinària

L’estudiantat haurà de matricular el TFG a la matrícula ordinària del mes de juliol. Podrà escollir un dels grups amb plaça disponible en el moment de la matrícula. Caldrà formalitzar també la inscripció al TFG en les dates que s’especifiquin al calendari indicant que la defensa es realitzarà durant el primer semestre.

Convocatòria extraordinària

Per tenir dret a la convocatòria extraordinària serà necessari haver formalitzat la matrícula per a la convocatòria ordinària. Tot aquell estudiantat que complint les condicions per a la presentació, no hagi dipositat el TFG a Secretaria en les dates previstes per a la convocatòria ordinària del primer semestre, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària, previ dipòsit del Treball a la Secretaria en les dates publicades a tal efecte.

Defensa del TFG al segon semestre del curs

Convocatòria ordinària

L’estudiantat podrà matricular el TFG durant la matrícula ordinària del mes de juliol o presentant una sol·licitud d’ampliació de matrícula per e-secretaria en el període de matrícula extraordinària que s’obrirà abans de l’inici del segon semestre a tal efecte, indicant, per ordre de preferència quins grups desitja matricular. En ambdós casos, no formalitzarà la seva inscripció fins al període que prevegi el calendari pel segon semestre.

Convocatòria extraordinària

Per tenir dret a la convocatòria extraordinària serà necessari haver formalitzat la matrícula per a la convocatòria ordinària. Tot aquell estudiantat que complint les condicions per a la presentació, no hagi dipositat el TFG a Secretaria en les dates previstes per a la convocatòria ordinària del segon semestre, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària, previ dipòsit del Projecte a la Secretaria i del pagament de les taxes previstes, segons la normativa de Grau de la UPC, en les dates publicades a tal efecte.

 

 

Darrera revisió juliol de 2019