Vés al contingut (premeu Retorn)

Dates de defensa

Amb motiu de la suspensió temporal de l'activitat docent presencial a la UPC, per la situació d’emergència sanitària produïda pel Covid-19, les defenses del Treball de Fi de Grau es realitzaran de manera telemàtica

 

public.png  Les defenses són un acte acadèmic públic. Aquestes són les condicions a complir per poder fer ús de l'aplicació de videoconferència:


L'entrada a la sessió de defensa a la plataforma Meet es podrà realitzar durant els 10 minuts previs a l'inici de la sessió. El Secretari o Secretària del Tribunal acceptarà els assistents fins el nombre màxim, limitat per raons tècniques. Un cop iniciada la sessió no s'acceptarà cap assistent. Els assistents hauran d'abandonar la sessió a petició del Tribunal, un cop hagi finalitzat l'acte acadèmic i no reconnectar-se

no audio.png  Els i les assistents hauran de desactivar el àudio i la càmera dels seus dispositius abans d'entrar a la sessió i mantenir-la així durant la duració de tot l'acte. El president del Tribunal podrà silenciar o expulsar els assistents que no ho facin

prohibit.pngQueda prohibida la captació o enregistrament total o parcial de la sessió, així com la seva reproducció o difusió (per exemple, en xarxes socials o serveis dedicats a compartir anotacions), en tot o en part, sigui quin sigui el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda és una vulneració de la normativa vigent, i pot comportar responsabilitats legals

interrogant.png

Consulteu la informació sobre protecció de dades(obriu en una finestra nova)

 

Defensa del TFG 

Convocatòria extraordinària

Dates de defensa