Admissió i selecció

Els criteris de valoració de mèrits i de selecció dels candidats, inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels candidats, la correspondència entre el pla d'estudis de la titulació d'origen i el de màster i l'acreditació de determinats coneixements d'idiomes.
 
La Comissió Acadèmica prioritzarà les sol·licituds segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels sol·licitants i la valoració de la documentació complementària indicada. La valoració de l'expedient es ponderarà en un 50% i la de la documentació complementària en l'altre 50%.
 
A més de la notificació personal als interessats a través de l'aplicatiu de preinscripció, l'Escola farà pública la resolució amb els resultats del procés d'admissió a través del taulell d'anuncis de la UPC, dins dels terminis que estableixi el calendari acadèmic de la UPC. 

Podeu consultar la relació d'estudiants admesos i no admesos en aquest enllaç Resolució