Vés al contingut (premeu Retorn)

Perfil d'ingrés

 

 Titulacions d'accés:

 

a. Grau en Estudis d'Arquitectura o denominació equivalent o Grau en Arquitectura o un altre de perfil equivalent d'ordenacions anteriors.

b. Grau en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte.

c. Grau en Disseny.

d. Estudis de Disseny (Ensenyaments Artístics Superiors, equivalents a un grau, impartits en les Escoles Superior d'Art i Disseny)

e. Estudis en arquitectura, enginyeria del disseny industrial i disseny obtinguts conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Els titulats  hauran d'acreditar que els seus títols tenen un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

f. De manera excepcional estudis de l'àmbit de les Ciències de la Comunicació, Administració d'Empreses, Belles Arts i d'altres enginyeries (a excepció de la que dóna accés directe).

La Comissió Acadèmica del Màster en els casos e) i f) avaluarà la idoneïtat de la candidatura i l'exposició dels seus motius i podrà establir la necessitat de superar uns complements específics a cursar en el Grau en Estudis d'Arquitectura, Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte o Grau en Disseny que en cap cas podrà superar els 18 ECTS. La resolució de la Comissió Acadèmica del Màster tindrà caràcter vinculant i per tant la superació d'aquests complements de formació serà condició necessària per a superar el Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona.

En cas que se sol·liciti, els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior hauran d'acreditar que els seus títols tenen un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

 

admissió i selecció100.jpg documentació100.jpg preinscripció100.jpg fletxa dreta.png benvingut_da! 100.jpg