Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificacions de matrícula

 Sol·licituds curs 2021-22

estiu.png


Modificacions de matrícula setembre: del 15 al 20 de septiembre de 2021 (per e-secretaria). Resolución hasta el 9 de octubre de 2021.

 Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini, que siguin acceptades pel centre docent, implicaran l’expedició d’una nova liquidació econòmica.

Reconsideració matrícula de segon semestre: Del 10 al 12 de gener de 2022 (per e-secretaria). Resolució fins al 31 de gener de 2022.

Totes les modificacions de la matrícula en aquest període portaran associada la taxa de modificació de matrícula en compliment del que preveu el Decret de Preus Públics aprovat per la Generalitat de Catalunya.


baixa.png Baixa acadèmica d'assignatures:

  • primer semestre: Fins al 31 d'octubre de 2021
  • segon semestre: Fins al 31 de març de 2022

La baixa acadèmica d'assignatures, que no comporta la devolució de l'import de la matrícula, en cap cas pot ser d'assignatures que sigui obligatori matricular per ser prerequisits o corequisits o perquè estan afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.

 

Pots consultar aquí condicions, procediment i els criteris de resolució.

Darrera actualització juliol 2021