Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguiment

Seguiment de les titulacions (Marc VSMA)

El seguiment de l’ensenyament és un procés d’avaluació que fan els responsables de la titulació en relació al desplegament d’aquesta. És la revisió i l’avaluació dels estudis, realitzada pels responsables acadèmics, amb periodicitat mínima de 2 anys i consisten en: Anàlisi de dades i d’indicadors; elaboració de propostes de millora per corregir les desviacions entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament (Pla de millores); confecció d’un informe de seguiment que servirà d’evidència per a l’acreditació de cada titulació. Només es podran introduir modificacions en el títol si s’han fet constar en informes de seguiment de la titulació. Més informació a Procés de seguiment de les titulacions. Aquestes son les dades del seguiment per cursos acadèmics: