Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificació

Modificació de les titulacions (Marc VSMA)

Els canvis en els títols oficials només poden ser fruit dels processos de seguiment o acreditació i comporten una millora dels estudis. Més informació sobre les característques i el procediment per a fer variacions  als plans d'estudis es pot consultar a: Procés de modificació de les titulacions

Fruit dels processos de seguiment i d’acreditació dels estudis de l’escola des del curso acadèmic 2015-16 fins el curs actual,  i del procés modificació de l'MBLandArc, l'ETSAB dispossa d'un Pla de millora que va actualitzant, i que mostra les accions realitzades per a la millora contínua de la qualitat