Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement d'assignatures

El reconeixement d'assignatures als estudis de Grau en Estudis d'Arquitectura a l'ETSAB es regeix pel que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC i el seu marc de referència

 

"El reconeixement és l’acceptació, en un estudi oficial de la UPC, dels crèdits que havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa UPC o en qualsevol altra universitat, són computats a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.

El reconeixement s'ha de fer sempre a partir de les assignatures cursades en els estudis oficials d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament"


 Podeu consultar el procediment i terminis a la pàgina de tràmits acadèmics