Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement d'assignatures

Normativa de referència

Podeu consultar les condicions aplicables i la normativa de referència a l'apartat normatives.

Procediment

  Documentació necessària

  1. Certificació acadèmica personal
  2. Pla d'estudis i programes de les assignatures segellats pel centre d'origen
  3. Annex(obriu en una finestra nova) a la sol·licitud indicant les assignatures que es volen reconèixer i la informació dels estudis d’origen.
  4. Si els estudis d'origen s'han cursat fora de l'estat espanyol , s'haurà de lliurar el certificat d'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es tracta d'un tràmit online i gratuït. Més informació a la web del MECD(abrir en una ventana nueva)
En el cas que els estudis s'hagin realitzat en un centre estranger, els documents hauran d'anar acompanyats d'una traducció oficial al català o al castellà, i ser degudament legalitzats per via diplomàtica si s'escau.
Si els estudis d'origen s'han cursat a la UPC, es podrà substituir la certificació acadèmica personal per un expedient acadèmic i el pla d'estudis i programa de les assignatures podran lliurar-se sense segell del centre.

  Com presentar la sol·licitud i documentació?

Qualsevol consulta que vulgueu fer us podeu adreçar a nosaltres mitjançant el 

 Un cop presentada la sol·licitud

- La Secretaria de l'ETSAB revisarà la documentació. Si la documentació és completa i correcta, us informarà de com abonar la taxa de l'estudi de reconeixement i convalidacions, prevista al Decret de preus públics.
- La Comissió de Reconeixements i Convalidacions de l'ETSAB emetrà una resolució condicional que posteriorment haurà de ser ratificada per la Comissió de Convalidacions de la UPC.
Les assignatures reconegudes es matricularan en el següent període de matrícula que s'estableixi a l'ETSAB. El preu dels crèdits en aquest cas està fixat pel decret abans esmentat.
En cas que es reconeguin assignatures ja matriculades caldrà posar-se en contacte amb Secretaria  per a realitzar la modificació de la matrícula corresponent i tramitar la sol·licitud de devolució de preus públics si s'escau.
Si s'amplien els estudis d'origen i es desitja sol·licitar més reconeixements en cursos posteriors, caldrà seguir novament el procediment anterior (inclòs el pagament de la taxa).
 

  Terminis

La sol·licitud es podrà presentar al llarg dels mesos de juny, juliol i fins l'1 de setembre de 2023, tal com fixa el calendari acadèmic de la UPC per als plans d'estudis amb matrícula anual.
De manera excepcional es fixa un termini de 3 dies laborables des de la data de la matrícula pels estudiants de nou accés al grau que formalitzin la matrícula al setembre.