Vés al contingut (premeu Retorn)

Activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació

  Documentació necessària

Si l'activitat l'organitza una entitat dins la Universitat(obriu en una finestra nova) o es tracta d'un taller o activitat tutelada per un professor o professora, amb el vistiplau previ de la Direcció de l'ETSAB (taller intensiu d'arquitectura o taller de concursos) un cop finalitzada l'activitat, l'organitzador (o la Secretaria de l'ETSAB si l'activitat s'organitza amb el vistiplau de l'Escola) introdueix al sistema el nombre de crèdits que corresponguin. En aquest cas, no cal aportar cap documentació.

Dins aquestes activitats s'inclouen els crèdits addicionals reconeguts per estades de mobilitat: a petició expressa de l'estudiant immediatament finalitzada l'estada de mobilitat, aportant la documentació justificativa en el termini indicat i sempre que sigui avaluada positivament, l'Àrea de Relacions Internacionals de l'ETSAB certificarà el registre d'aquesta activitat pel posterior reconeixement.

A la seva e-Secretaria(obriu en una finestra nova), l'estudiantat pot consultar el llistat de totes les activitats que ha realitzat simultàniament als estudis de Grau.

  Com formalitzar el reconeixement?

Quan restin 6 o menys crèdits ECTS optatius per superar, a l'e-Secretaria(obriu en una finestra nova) s'habilitarà l'opció Reconeixement d'activitats:

Es podrà seleccionar l'activitat que es vol reconèixer i sol·licitar-ho. El reconeixement té el cost associat de la taxa que estableix el Decret de Preus Públics(obriu en una finestra nova). Un cop efectuat el pagament que s'escaigui, els crèdits optatius passen a incorporar-se a l'expedient de grau. Aquests crèdits tenen la qualificació de reconeguts sense qualificació i no computen en el càlcul de la  nota mitjana de carrera ni del bloc curricular.