Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula de crèdits per pràctiques acadèmiques externes curriculars realitzades mitjançant Conveni de Cooperació Educativa

Normativa de referència

D'acord amb els criteris establerts es poden matricular 6 ECTS. Aquests crèdits tenen qualificació i computen en el càlcul de la nota final de carrera. Per a més informació podeu consultar la normativa de referència, els criteris i condicions a l'apartat de normatives.

Procediment

  Documentació necessària

  1. Per a la formalització de la pràctica serà necessari aportar la documentació que indiqui l'Oficina de Cooperació Educativa de l'ETSAB
  2. Per avaluar la pràctica, caldrà aportar via atenea un dossier a l'Oficina de Cooperació Educativa dins d'1 mes des de la finalització de la pràctica.

  Com presentar la sol·licitud i documentació?

L'estudiantat haurà de sol·licitar que la pràctica acadèmica externa a realitzar tingui consideració de pràctica curricular abans del seu inici, en el moment de tramitar el conveni de cooperació educativa corresponent a l'Oficina de Cooperació Educativa de l'ETSAB, mitjançant el formulari corresponent. Segueix les instruccions que et facilitarà l'Oficina de Cooperació Educativa.

 Un cop presentada la sol·licitud

  1. Un cop autoritzada la pràctica acadèmica externa com a pràctica curricular, la Secretaria de l'Escola matricularà d'ofici els crèdits sota el concepte "Pràctiques en empresa" i l'estudiant haurà de realitzar el pagament del 100% dels crèdits segons fixi el Decret de Preus Públics d'aquell curs acadèmic.
    La renúncia o la modificació de les condicions de la pràctica curricular per part de l'estudiant no donaran dret a l'anul·lació de la matrícula ni a l'exempció del pagament d'aquesta, que serà qualificada com NP o suspens d'acord amb la valoració de la tutora o tutor acadèmic.
  2. Un cop finalitzada la pràctica acadèmica curricular i a partir de la data de finalització del Conveni, l'estudiant tindrà un termini d'1 mes per lliurar via atenea a l'Oficina de Cooperació Educativa el dossier final que avaluarà la tutora o tutor acadèmic designat per l'escola.
  3. La Secretaria de l'Escola, un cop hagi estat avaluada la pràctica per part del tutor o tutora, procedirà a introduir la qualificació final.

  Terminis

Per demanar que la pràctica sigui curricular: Fins a 10 dies abans de la data d'inici de la pràctica
Per lliurar el dossier via atenea: Fins a 1 mes des de la finalització de la pràctica.