Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud del títol

Procediment

Per demanar el títol cal haver superat tots els crèdits de la titulació així com la competència en tercera llengua. També cal estar al corrent de tots els pagamentsComprova-ho a la e-secretaria abans d'iniciar el tràmit. A més caldrà que comprovis també que totes les dades personals que hi consten són correctes:
  • Nom i cognoms: Han de constar com al DNI o Passaport (si tens nacionalitat espanyola) o NIE o Passaport (si tens nacionalitat estrangera). Podràs demanar d'afegir-hi els accents que ortogràficament corresponguin i les conjuncions i ó y entre els cognoms, encara que no hi constin, si és que desitges que hi figurin al títol i al Suplement Europeu al Títol que l'acompanya.
  • Nacionalitat
  • Data i lloc de naixement
  • e-mail personal
Recorda! és important que revisis que totes les dades siguin correctes. Un cop sol·licitat el títol, qualsevol canvi posterior que calgui introduir (que s'hauria d'acreditar documentalment) suposaria l'emissió d'un nou títol i el pagament novament de les taxes d'expedició.

  Documentació necessària

Document d'identitat vigent (DNI, Passaport o NIE).

  Com presentar la sol·licitud i documentació?

La sol·licitud del títol és un tràmit online. En el moment que compliu amb tots els requisits acadèmics i econòmics, es tancarà el vostre expedient i s’activarà de manera automàtica el tràmit de sol·licitud de títol al menú lateral esquerre de la e-Secretaria.
Per obtenir informació actualitzada consulta el web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.

  Terminis

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol moment, un cop superats tots els crèdits de la titulació i acreditada la tercera llengua.