Documentació

Els candidats per accedir al Màster Universitari en Arquitectura hauran de lliurar com a mínim la següent documentació, que haurà de penjar-se a l'aplicatiu de preinscripció:
  • Documentació d'identificació personal (excepte els graduats i graduades en Estudis d’Arquitectura per la UPC)
  • Titulació d'accés i certificat acadèmic oficial amb la nota mitjana (excepte els graduats i graduades en Estudis d’Arquitectura per la UPC que ho poden substituir per un "Expedient amb totes les convocatòries" que es pot descarregar gratuïtament des d'e-secretaria ). 
 
  • Portfolio, que ha de recollir, de manera sintètica, els continguts d'una selecció dels millors treballs realitzats en les diferents assignatures cursades en el grau, juntament amb les reflexions personals del candidat que permetin avaluar el seu procés d'aprenentatge, l'evolució de les seves idees i una reflexió sobre quin és el seu mapa mental sobre la disciplina.

  • Carta de motivació de 1000 paraules màxim (en format pdf que caldrà pujar a l'aplicació).

 

Els estudiants que siguin admesos, al moment de la matrícula, caldrà que presentin els originals de la titulació i del certificat acadèmic oficial (excepte els graduats i graduades en Estudis d’Arquitectura per la UPC).