Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificacions de matrícula MBArch, MBDesign i MBLand

 Sol·licituds curs 2023-24

estiu.png


Modificacions de matrícula setembre: del 19 al 22 de setembre de 2023 (per e-secretaria). Resolució fins el 6 d'octubre de 2023.

 Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini, que siguin acceptades pel centre docent, implicaran l’expedició d’una nova liquidació econòmica.

Reconsideració matrícula de segon semestre: Del 22 al 24 de gener de 2024 (per e-secretaria). Resolució fins al 9 de febrer de 2024.

Totes les modificacions de la matrícula en aquest període portaran associada la taxa de modificació de matrícula en compliment del que preveu el Decret de Preus Públics aprovat per la Generalitat de Catalunya.

 

baixa.png Baixa acadèmica d'assignatures:

  • primer semestre: Fins al 31 d'octubre de 2023
  • segon semestre: Fins al 31 de març de 2024 (fins 24 febrer beneficiaris beca)

La baixa acadèmica d'assignatures, que no comporta la devolució de l'import de la matrícula, en cap cas pot ser d'assignatures que sigui obligatori matricular per ser prerequisits o corequisits o perquè estan afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.

 

Pots consultar aquí condicions, procediment i els criteris de resolució.

Darrera actualització juliol 2023