Vés al contingut (premeu Retorn)

Modificacions de matrícula

 Sol·licituds curs 2022-23

estiu.png


Modificacions de matrícula setembre: del 20 al 23 de setembre de 2022 (per e-secretaria). Resolució fins el 7 d'octubre de 2022.

 Les variacions de matrícula sol·licitades dins d’aquest termini, que siguin acceptades pel centre docent, implicaran l’expedició d’una nova liquidació econòmica.

Reconsideració matrícula de segon semestre: Del 23 al 25 de gener de 2023 (per e-secretaria). Resolució fins al 10 de febrer de 2023.

Totes les modificacions de la matrícula en aquest període portaran associada la taxa de modificació de matrícula en compliment del que preveu el Decret de Preus Públics aprovat per la Generalitat de Catalunya.


baixa.png Baixa acadèmica d'assignatures:

  • primer semestre: Fins al 31 d'octubre de 2022
  • segon semestre: Fins al 31 de març de 2023

La baixa acadèmica d'assignatures, que no comporta la devolució de l'import de la matrícula, en cap cas pot ser d'assignatures que sigui obligatori matricular per ser prerequisits o corequisits o perquè estan afectades per l'aplicació de les condicions acadèmiques de matrícula establertes a la normativa.

 

Pots consultar aquí condicions, procediment i els criteris de resolució.

Darrera actualització juliol 2022