Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés de matriculació curs 2023-24

 

ABANS DE LA MATRÍCULA:
QUÈ?ON?

 

Cal actualitzar les dades personals.

Introdueix les dades bancàries i imprimeix l’ordre de pagament que has de pujar al sistema, si vols domiciliar i/o fraccionar el pagament.

Consulta l'ordre de matrícula(obriu en una finestra nova) i formalitza-la online el dia i hora indicats.

Accepta el compromís d'integritat acadèmica abans de matricular-te.

 

e-secretaria

 

Per domiciliar o fraccionar la matrícula:

Cal que pugis l'ordre SEPA degudament signada (de forma manuscrita o electrònicament) per l'estudiant i el titular del compte, si és una persona diferent.

Recorda, si l'ordre SEPA no és introduïda i validada per la Secretaria de l'ETSAB caldrà abonar el preu de la matrícula en un únic termini, amb tarja de crèdit o dèbit o directament en efectiu a una entitat bancària.

Revisa si tens dret a algun descompte de matrícula(obriu en una finestra nova) i si s'escau, lliura'l pel mitjà que s'indiqui.

 e-secretaria

RECORDA: Revisa l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR i fes-nos arribar la que s'escaigui abans de la matrícula. 

A partir de mitjans de juliol podràs consultar tota la informació actualitzada del curs 2023-24 (horariscalendariexàmensguies d'estudi..). 

Tingues present les normatives de matrícula, avaluació i permanència vigents. Aquesta informació et resultarà de molta utilitat durant els teus estudis.


 

Has de comunicar a través de demana ETSAB que has abonat els drets d'expedició del títol de Grau, i no caldrà  lliurar documentació addicional.
Cal que presentis la següent documentació a través dels canals que indiquem en cada cas, abans de la matrícula, si així s'indica, i mai més tard del 31 d'octubre.
1. Si tens nacionalitat estrangera, NIE o Passaport– A través de esecretaria (entrada de documentació) .
2. Títol o resguard del títol. (obligatori per poder formalitzar la matrícula).
  • Si es pot validar electrònicament per QR o CSV, a través de esecretaria (entrada de documentació) .
  • Si no es pot validar electrònicament per QR o CSV haurà de presentar-se original a Secretaria(obriu en una finestra nova) (1r pis ETSAB)
3. Certificació acadèmica personal: assignatures cursades, qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat i nota mitja. 
Cal que presentis la següent documentació a través dels canals que s'indiquen en cada cas, abans de la matrícula, si així s'indica, i mai més tard del 31 d'octubre.
1. Si tens nacionalitat estrangera, NIE o Passaport– A través de esecretaria (entrada de documentació) 
2. Títol o resguard del títol. (obligatori per poder formalitzar la matrícula)Legalitzat per via diplomàtica i traduït de manera oficial al català o castellà, si s'escau.
  • Si es pot validar electrònicament per QR o CSV, a través de esecretaria (entrada de documentació) .
  • Si no es pot validar electrònicament per QR o CSV haurà de presentar-se original a Secretaria(obriu en una finestra nova) (1r pis ETSAB)
3. Certificació acadèmica personal (assignatures cursades, qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat i nota mitja) legalitzada per via diplomàtica i traduïda de manera oficial al català o castellà, si s'escau.
4. Certificat d'equivalència de notes mitjanes del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP). És un tràmit online i gratuït i s'accedeix des del web del Ministeri MEFP, omple la informació necessària, imprimeix i signa el document (de manera manuscrita o electrònicament).
Formalitzaràs la matrícula online, a través d'e-secretaria. Calculem l'ordre de matrícula en funció de la nota d'accés.
Si l'admissió al Màster va ser condicional perquè no t'havies graduat en aquell moment, caldrà que presentis el resguard del títol, per tal de poder-te matricular.
Caldrà escollir la modalitat d'estudis a la què vols optar. Dedicació total (cursar la totalitat del màster en el temps previst al pla d'estudis, - 1 any -) o dedicació parcial (itinerari més llarg amb condicions de matrícula que pots consultar a la normativa. Recorda! la matrícula és anual, estàs matriculant les assignatures de tot el curs, no només del primer semestre.
Les sigles del grup de les assignatures correspon a la línia d'especialitat i en el cas de les optatives també indica el semestre d'impartició. Tingues en compte que, a banda de seguir els consells que t'hagin adreçat els coordinadors o coordinadores de línia:

  • Per obtenir l'especialitat és necessari que matriculis un mínim de 5 assignatures optatives de la mateixa línia d'especialitat on hagis estat admès o admesa i 1 sisena optativa que pot ser de la mateixa línia o d'una altra. Si optes per matricular la sisena optativa d'una altra línia, consulta els horaris per assegurar-te que o se solapen en el temps. Algunes línies estableixen a més l'obligatorietat de superar algunes assignatures en concret per obtenir-les. Consulta la informació sobre especialitats.
  • Si estàs admès o admesa per cursar una doble especialitat, has d'escollir en quina de les especialitats intensificaràs, és a dir, en quina de les dues cursaràs les assignatures obligatòries. Per obtenir les dues especialitats hauràs de matricular un mínim de 5 assignatures optatives de cadascuna de les línies on has estat admès o admesa i 2 optatives més que poden ser d'aquestes dues línies o de unes altres. Tot i que es recomana cursar el primer any una especialitat i el curs següent una altra, pots simultaniejar optatives de les dues especialitats el mateix curs si així els horaris t'encaixen millor. Consulta els horaris per assegurar-te que les assignatures matriculades no se solapen en el temps.
Has d'anar avançant per les diferents pantalles fins escollir la forma de pagament: efectiu, domiciliat o fraccionat en 3 terminis. Per domiciliar o fraccionar caldrà que hagis pujat amb antelació l'ordre SEPA a e-secretaria(obriu en una finestra nova) i que la Secretaria de l'ETSAB l'hagi validat prèviament. A la teva primera matrícula, el import final ja haurà descomptat els 300€ que has pagat prèviament.
Si tens previst optar a una de les places del programa DMD Tongji a més hauràs de tenir en compte que:
Les condicions acadèmiques d'aquest programa estableixen que el Treball de Fi de Màster es matriculi durant el segon any acadèmic, ja que es defensa a la tornada de la estància a la Tongji University, així la matrícula que formalitzis el mes de setembre del primer curs no pot incloure aquesta assignatura. No matriculis el TFM. Si un cop resolta la convocatòria no has obtingut plaça, s'obrirà un termini extraordinari per tal que puguis matricular-lo des de l'inici del segon semestre per finalitzar el MBArch amb normalitat. Si el matricules el mes de setembre i després obtens una plaça, podràs anul·lar la matrícula de TFM sense dret a devolució de l'import de la matrícula.
Si has obtingut una beca en el teu país que implica el compliment d'unes condicions acadèmiques concretes (superació del màster en un any acadèmic, no suspendre ni rematricular cap assignatura, etc) i que suposi la liquidació de l'import de la matrícula a la UPC per part d'una institució, serà necessari que presentis, amb anterioritat a la matrícula, un certificat d'aquesta institució, autoritzant-te a posposar la matrícula de TFM un curs acadèmic. en cas contrari no podràs optar aquest programa. Abans de matricular el teu TFM consulta'ns. 
Si estàs en condicions d'obtenir una beca del Ministeri, hauràs de tenir en compte que per optar-hi, depenent de les condicions acadèmiques que fixi la convocatòria, pot ser necessari que matriculis totes les assignatures del Màster, inclòs el Treball de Fi de Màster, a la teva primera matrícula. Per tant si optes a una plaça del programa DMD i se't concedeix, hauràs de matricular el TFM per segona vegada el curs següent, amb el recàrrec previst en el decret de preus públics. Si tens qualsevol dubte en relació a aquest programa o vols fer-nos una consulta sobre el teu cas particular, pots adreçar-te a la nostra Secretaria.
Un cop formalitzada la matrícula rebràs un correu electrònic de confirmació. En qualsevol moment tindràs accés a la teva matrícula a d'e-secretaria.
El carnet de la UPC (obriu en una finestra nova)és virtual. Pots descarregar-te l'APP UPC i accedir-hi des d'allà.
Al llarg del primer semestre podràs recollir la carpeta de la UPC(obriu en una finestra nova)  a la Consergeria de l'Escola.
Si un cop revisada la teva matrícula, necessites sol·licitar algun canvi, pots fer-ho dins dels terminis previstos. Tens tota la informació disponible a l'apartat Modificacions de matrícula.
El curs començarà el 26 de setembre. Si tens qualsevol dubte pots trucar-nos al telèfon 93 401 63 59. O contacta'ns mitjançant Demana
Benvinguda a l'ETSAB!! / Benvingut a l'ETSAB!!