Vés al contingut (premeu Retorn)

Aspectes específics

Curs 2023-24

Primer Curs

L'estudiantat de nou accés ha de matricular totes les assignatures, les que cursaran el primer i el segon semestre, en una única matrícula. L'estudiantat repetidor, també matricula tot el curs, però podrà reconsiderar la seva matrícula a la fi del primer semestre.

Totes les assignatures s'imparteixen en un únic semestre, excepte Bases per a la Teoria i Bases per a la Tècnica que ofereixen docència distribuïda en els dos semestres.

Totes les assignatures tenen, a més de l'avaluació continuada, una avaluació en finalitzar el seu període lectiu i també, atenent al caràcter especial del primer curs introductori als estudis i selectiu, una convocatòria extraordinària d'avaluació final per curs. L'avaluació curricular s'efectuarà en finalitzar aquesta convocatòria extraordinària. 

 

A partir de segon curs

Totes les assignatures s'imparteixen a tots dos semestres (excepte Projectes, Tallers Temàtics i Urbanístiques) encara que no s'ofereix doble docència. És a dir, que es pot triar en quin semestre es cursen però no es poden cursar als dos semestres. Malgrat que totes les assignatures tenen una avaluació en finalitzar el seu període lectiu, l'avaluació curricular s'efectua en cas que es tanqui un bloc en finalitzar el curs acadèmic. 


La matriculació és anual. Així, els/les estudiants han de matricular totes les assignatures, les que cursaran el primer i el segon semestre, en una única matrícula que es realitzarà el mes de juliol, habitualment durant la segona quinzena. En cas de superar assignatures al primer semestre que són prerequisits d'una altra, es podrà demanar ampliació de matrícula al període que s'obre a tal efecte. 

Tant les assignatures de Projectes com les Urbanístiques es poden matricular en grups diferents en cadascun dels semestres.

 

Cinquè curs

Les assignatures Taller temàtic I i II es podran matricular en grups diferents.

Així mateix, s’oferirà, associada a cada Taller temàtic i a cada semestre, una optativa de tipus Seminari, de 3 ECTS cadascuna, que l’estudiant haurà de cursar. Únicament estaran exempts d’aquest requeriment els estudiants que ja tinguin incorporats al seu expedient de grau tots els ECTS optatius que indica el pla d’estudis (els crèdits optatius de l'expedient d'activitats d'extensió universitària no incorporats a l'expedient de grau en el moment de la matrícula, no computen com a superats). No obstant això, i donat al seu interès acadèmic, l’escola recomana que aquests estudiants matriculin el Seminari i, per tant, els autoritzarà, prèvia sol·licitud de l'estudiant, a superar el nombre de crèdits optatius de la titulació cursant aquestes assignatures optatives. L’estudiant només tindrà accés al Seminari associat al Taller temàtic corresponent i per a aquell semestre.

 

Treball de fi de Grau

El curs 2023-24, d'acord amb el document d'organització acadèmica, aprovat per Junta el 28 de juny de 2023, el TFG es podrà cursar en la modalitat lliure, vinculat a un director o directora.

L’ETSAB cada any publicarà un llistat de potencials directors/es de TFG i les temàtiques que poden dirigir. L’estudiant podrà triar del llistat ofert per l’Escola, aquell perfil investigador que s’adeqüi més als seus interessos.

El director/a tindrà un període de temps establert per l’Escola per acceptar o no les propostes rebudes per l’estudiantat. En aquesta modalitat també es poden incloure assumptes estratègics pels diferents grups de recerca o projectes de recerca en marxa, o fórmules de co-tutories amb professorat de diferents àrees que plantegin temàtiques afins. Es valorarà positivament tota voluntat d’estructura i organitzar les temàtiques, així com la capacitat d’establir lligams amb els assumptes dels TT.

Darrera actualització juliol de 2023