Vés al contingut (premeu Retorn)

Aspectes específics

Curs 2019-2020

Primer Curs:

Estudiants/es de nou accés: Han de matricular totes les assignatures, les que cursaran el primer i el segon semestre, en una única matrícula que es realitzarà durant la segona quinzena del mes de juliol. Totes les assignatures s'imparteixen en un únic semestre, excepte Bases per a la Teoria i Bases per a la Tècnica que ofereixen docència distribuïda en els dos semestres i Matemàtiques II que a més dels grups del segon semestre, n'ofereix un per a repetidors el primer semestre. Totes les assignatures tenen una avaluació en finalitzar el seu període lectiu i també, atenent al caràcter especial del primer curs introductori als estudis i selectiu, una convocatòria extraordinària d'avaluació final per curs. L'avaluació curricular s'efectuarà en finalitzar aquesta convocatòria extraordinària. 

 

A partir de segon curs:

Totes les assignatures s'imparteixen a tots dos semestres (excepte Projectes, Tallers Temàtics i Urbanístiques) encara que no s'ofereix doble docència. És a dir, que es pot triar en quin semestre es cursen però no es poden cursar als dos semestres. Malgrat que totes les assignatures tenen una avaluació en finalitzar el seu període lectiu, l'avaluació curricular s'efectua en cas que es tanqui un bloc en finalitzar el curs acadèmic. Per tant, la matriculació serà anual. 
Així doncs, els/les estudiants han de matricular totes les assignatures, les que cursaran el primer i el segon semestre, en una única matrícula que es realitzarà el mes de juliol, habitualment durant la segona quinzena. En cas de superar assignatures al primer semestre que són prerequisits d'una altra, es podrà demanar ampliació de matrícula al període que s'obre a tal efecte. Les assignatures de Projectes han de ser matriculades al mateix grup. 

 

Cinquè curs:

Les assignatures Taller temàtic I i II es podran matricular en grups diferents.

Així mateix, s’oferirà, associada a cada Taller temàtic i a cada semestre una optativa de tipus Seminari, de 3 ECTS cadascuna, que l’estudiant haurà de cursar. Únicament estaran exempts d’aquest requeriment els estudiants que ja tinguin incorporats al seu expedient de grau tots els ECTS optatius que indica el pla d’estudis. No obstant això, i donat al seu interès acadèmic, l’escola recomana que aquests estudiants matriculin el Seminari i, per tant, els autoritzarà a superar el nombre de crèdits optatius de la titulació cursant aquestes assignatures optatives. L’estudiant només tindrà accés al Seminari associat al Taller temàtic corresponent i per a aquell semestre.

 

Treball de fi de Grau:

La matrícula de TFG comprèn 6 ECTS i el seu desenvolupament s'ha de realitzar durant un semestre. Durant el semestre en què l'estudiant/a estigui elaborant el seu TFG disposarà d'un seguiment de tutoria presencial en un grup que l'estudiant podrà escollir durant la matrícula segons les places disponibles.

L'estudiant/a podrà decidir en quin semestre desenvoluparà el seu TFG tot tenint en compte que en el moment de la presentació ha de tenir superats (qualificació igual o superior a 5) tots els crèdits restants dels estudis. Si un estudiant/a no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del semestre on té matriculat el TFG no serà inclòs a l'acta i no podrà ser avaluat del TFG. En aquest cas, l'haurà de tornar a matricular. 

 

 

Darrera actualització juliol de 2019