Períodes i ordre

 

Matrícula del curs 2023-24

Nou ingrés 1a preferència
14 i 17 juliol 2023
Nou ingrés reclamacions i assignació definitiva
19 juliol 2023
Fase inicial a 5è curs
 19 i 20 juliol 2023
Nou ingrés 2a assignació
25 juliol 2023
Nou ingrés trasllats i convalidacions
4 ó 5 setembre 2023
Nou ingrés reclamacions 2a assignació i 1a reassignació
6 setembre 2023
Nou ingrés 2a reassignació
14 setembre 2023
L’estudiantat s’ordenarà d’acord amb els criteris establerts a la Normativa ordre de matrícula.
L'ordre de matrícula podrà consultar-se des d'e-secretaria > matrícula > condicions de matrícula.

 

Publicació de l'ordre de matrícula

Nou accés 1a preferència 
  Reclamacions i assignació definitiva nou ingrés
Fase inicial a 5è curs
Nou ingrés 2a assignació
publicat
Nou ingrés reclamacions
2a assignació i 1a reassignació
----
Nou ingrés 2a reassignació
publicat

 

Publicació de l'ordre segon semestre

Fase inicial o que la supera