Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació que cal lliurar

Curs 2022-23

Estudiantat de nou accés

Revisa amb atenció la informació següent. S'indica la documentació que es necessari enviar, en funció de la teva situació particular. La documentació s'haurà de fer arribar per diferents vies (e-secretaria / demana / presencialment o per correu postal), depenent del tipus de document.

Els terminis s'indican en cada cas:
- Abans de la matrícula i sempre fins el 16 de setembre si comporta canvis en la liquidació econòmica de la matrícula.

- Fins el 7 d'octubre si no té implicació econòmica

 • En funció de la nacionalitat:

   • Si tens nacionalitat estrangera, puja el teu NIE a e-secretaria > entrada de documentació . Si tens nacionalitat extracomunitària però tens un NIE de resident, és molt important que realitzis aquest tràmit abans de la matrícula i sempre abans del 16 de setembre perquè se't pugui aplicar el preu d'estudiant comunitari. Si no és el cas, podràs pujar-lo fins el 7 d'octubre.

   • Si tens nacionalitat estrangera i encara no has tramitat el NIE, envia el teu passaport > GArqEtsab. Grau en Estudis d'Arquitectura > Descomptes, beques i formes de pagament. Pots fer-ho fins el 7 d'octubre.
   • L'estudiantat amb nacionalitat espanyola no ha de pujar el document d'identitat.

 

 • En funció de la via d'accés:

   • Si has superat les PAU no és necessari aportar cap justificant.
   • Si procedeixes d'un sistema universitari estranger i has superat les proves d'accés a la universitat a la UNED no és necessari aportar cap justificant.
   • Si ja havies iniciat estudis universitaris:
    • En un altre centre de la UPC: No és necessari que pugis documentació. Només cal que sol·licitis el trasllat d'expedient a la Secretaria del centre d'origen i que un cop concedit ens ho notifiquis a  (estudiantat > matrícula > GArqEtsaB > Informació general). Es tracta d'un tràmit gratuït. Fes-ho fins al 7 d'octubre.
    • En una altra Universitat: Has de sol·licitar el trasllat a la Secretaria del centre d'origen i pagar la taxa. Hauràs de pujar a e-secretaria > entrada de documentació el resguard de pagament. Fes-ho abans del 7 d'octubre. 
   • Si els vas finalitzar: No és necessari que aportis documentació. 
   • Accés majors de 25/40/45: No cal que aportis documentació.

 

 • Document acreditatiu de descompte de preus públics, si correspon:

   • Carnet de família nombrosa:
    • Si l'has tramitat a Catalunya en principi no és necessari pujar la documentació. Comprova a e-secretaria que les dades són correctes. 
    • Si l'has tramitat fora de Catalunya serà necessari que pugis la documentació a e-secretaria > entrada de documentació abans de la matrícula perquè puguis gaudir del descompte i sempre abans del 16 de setembre. Recorda! el carnet ha de ser vigent en el moment de la matrícula per tenir dret a gaudir del descompte.


   • Matrícula d'Honor o premi extraordinari a batxillerat:
    • Si l'has obtingut a Catalunya no cal lliurar documentació. Comprova a e-secretaria que les dades són correctes.
    • Si l'has obtingut fora de Catalunya caldrà que pugis el certificat expedit pel centre de secundària a e-secretaria > entrada de documentació abans de la matrícula perquè puguis gaudir del descompte i sempre abans del 16 de setembre

 

   • Premi de les olimpíades del coneixement: Caldrà que pugis l'escrit de concessió del premi a e-secretaria > entrada de documentació abans de la matrícula perquè puguis gaudir del descompte i sempre abans del 16 de setembre.

 

   • Els següents descomptes caldrà fer-los arribar presencialment o per correu postal a Secretaria, abans de la matrícula i sempre abans del 16 de setembre perquè es pugui aplicar el descompte. La documentació acreditativa no es pot pujar a e-secretaria ni fer arribar per correu electrònic o demana ja que conté dades sensibles:
     • Grau de discapacitat igual o superior al 33%: Lliura el certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o Organisme equivalent a la resta de Comunitats Autònomes
     • Ser víctima, cònjuge, fill o filla de víctima d'actes terroristes: Fotocòpia de la resolució administrativa que acredita aquesta condició. Els fills, filles i cònjuges han d'aportar, a més, el llibre de família.
     • Ser víctima de violència de gènere, fill o filla dependent: Els documents acreditatius de la situació, d'acord amb el decret de preus, i el llibre de família en el cas de fills o filles.

 

--> Durant la matrícula

--> Després de la matrícula

<-- Abans de la matrícula

Darrera actualització juliol 2022