Dipòsit online

  • Procediment dipòsit online:

És imprescindible realitzar els DOS DIPÒSITS per considerar dipositat el TFE.     

      Dipòsit administratiu

                     +

      Dipòsit documental

  • Comunicació o canvi del títol del TFE: 

L'heu de realitzar a l'e-secretaria, a l'apartat de Projectes – Títol del treball

 

Cal fer-ho abans del dipòsit online del vostre treball i tenint en compte els següents criteris bàsics:

-  Els títols s'escriuen sense punt final. 

-  Eviteu l'ús de tot el títol en majúscules. S'escriu amb majúscula la lletra inicial del títol.

-  El títol és en l'idioma de la defensa.

Dipòsit administratiu

Aplicació: e-Secretaria -  apartat “Projectes”                                                                            

Objectiu: emplenar el formulari amb les dades del projecte. Entre d'altres informacions cal indicar:                                                                                                                                 

  • Idioma de documentació/defensa.
  • Altres dades sobre TFE.
  • Tipus de difusió del treball: A l’ETSAB tots els treballs es publiquen a l’UPCommons. Per això, haureu d’escollir: “Autoritzo la comunicació pública de les dades bibliogràfiques i del text complet del treball en xarxa a través del dipòsit institucional UPCommons o plataforma que el substitueixi” i triar el tipus de llicència “Llicència CC Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd). Únicament pot no autoritzar-se la difusió quan el TFE estigui sotmès a confidencialitat.
                                                                                        

Nota: a e-Secretaria no es pot annexar cap arxiu.

Dipòsit documental

Aplicació:  Atenea TFE - apartat “Lliurament”

Objectiu: dipositar la documentació del TFE. Per saber quins documents cal pujar s'ha de consultar l'apartat "Dipòsit i defensa".

Informació:

  • Pujar el fitxer/s que contingui la memòria i els annexos del TFE (mida màxima per fitxer: 200 Mb).
  • Mentre no estigui validat (i dins del període de dipòsit), es pot pujar tantes vegades com desitgi el document (es reescriu i no hi ha control de versions – el Director/a rep un avís per cada modificació d’arxiu).
  • Un cop validat pel Director/a de TFE, la documentació serà definitiva.

No poden haver-hi altres dades personals que no siguin el nom i cognoms  de l'estudiant i dels Directors/es de TFE (en aplicació del Reglament General de Protecció de dades).

- La memòria i els annexos del TFE han de lliurar-se en format ".pdf" per tal que pugui ser analitzat pel sistema antiplagi de la UPC.

- Si hi ha cap altra documentació complementària que hagi de constar com a part del TFE, es podrà lliurar en fitxers comprimits.

- Perquè el Lliurament pugui ser lliurat i validat pel director/a de TFE és obligatori marcar la casella en la qual l'estudiant manifesta que el treball és original i que les fonts consultades estan citades a la bibliografia, així com marcar que La memòria és pública (per defecte estarà marcada).

 

Acord de confidencialitat

Poden ser confidencials els treballs dels quals se'n vol demanar una patent o que són objecte de clàusules de confidencialitat establertes per l'empresa on s'ha desenvolupat el projecte. En aquest casos caldrà lliurar la següent documentació:

  1. Sol·licitud de declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics: quan estigui vinculat a la generació d’una patent. La sol·licitud haurà de motivar-se i haurà de ser signada originalment per l’autor i el director. Aquesta sol·licitud haurà de ser autoritzada per la direcció del centre.
  2. Acord de confidencialitat: únicament quan l'acord vinculi a l'estudiant/autor i a una empresa/entitat externa. El document de l'acord signat originalment per les parts, segellat per l'empresa i per triplicat.

IMPORTANT: En cas de que el TFE sigui confidencial, abans de finalitzar el període de dipòsit associat a cada convocatòria i de penjar el Document justificatiu de la confidencialitat a ATENEA-TFE s'ha de fer arribar aquest document signat a la Secretaria de l’Escola enviant missatge a Demana.

 

Darrera actualització juny 2023