Vés al contingut (premeu Retorn)

Tribunals

 

Els tribunals que avaluaran la defensa del TFM estaran compostos per un mínim de tres membres del PDI. Com a mínim, es nomenarà un tribunal per línia d'especialitat així com tribunals especials per avaluar als estudiants que cursin el màster amb doble especialitat. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster. Opcionalment, es pot designar un quart membre extern. La composició dels tribunals universitaris serà la següent:

  1. President/a: catedràtic/a o professor/a titular o agregat de la línia d'especialitat
  2. Vocal 1 (actua com a secretari/a): professor/a
  3. Vocal 2: professor/a
  4. Vocal 3: membre extern (opcional)

En el cas de tribunals que avaluïn estudiants que han cursat dues especialitats, la presidència i la vocalia 1 haurà de ser ocupada per professors o professores de cadascuna de les línies d'especialitat que hagi cursat l'estudiant. 

El TFM es matricula a l'inici del curs i es desenvoluparà en el segon semestre a excepció d'aquells estudiants que cursin doble especialitat. En aquest cas, els estudiants matricularan el TFM a l'inici del tercer semestre dels estudis. En ambdós casos, la Secretaria inscriurà el TFM abans de la matrícula i li assignarà posteriorment el tribunal associat a la seva línia d'especialitat o doble especialitat. L'estudiant haurà de facilitar el títol del seu treball, un cop consensuat amb el seu director o directora, com a molt tard, abans de realitzar el dipòsit online del TFM. Si l'estudiant no té tots els crèdits superats del màster en la data prevista de defensa on el té matriculat no serà inclòs a l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas, l'haurà de tornar a matricular.

 

Tribunals de TFM per al curs 2022-2023

 

Disseny Contemporani

PRESIDENT/A VOCAL 1 (Secretari/ària) VOCAL 2  VOCAL 3 
Lluis Gimenez Sheila Gonzalez Jordi Voltas  Josep M. Monguet
SUPLENTS

 

Isabel Crespo / Josep M. Fort Oriol Moret /Oriol Ventura / Alba Arboix Heura Ventura /J. Antoni Lopez  / Marcel Macarulla / Mireia Puig / Rosó Baltà / M. Angel Sanchez / Nuria Forcada / Elisabet Quintana Enric Trullols / Manel Lopez / Jordi Garcia / Jordi Segalas

Disseny, Innovació i Tecnologia

PRESIDENT/A VOCAL 1 (Secretari/ària) VOCAL 2  VOCAL 3 
Jordi Garcia Jordi Voltas Sheila Gonzalez Josep M. Fort
SUPLENTS
Josep M. Monguet / Enric Trullols Heura Ventura / J. Antoni Lopez / Marcel Macarulla / Mireia Puig / Rosó Baltà / M. Angel Sanchez / Nuria Forcada / Elisabet Quintana Oriol Ventura / Oriol Moret / Alba Arboix  Lluís Gimenez / Maite Aguado / Queralt Garriga

Enginyeria del Disseny Industrial

PRESIDENT/A VOCAL 1 (Secretari/ària) VOCAL 2  VOCAL 3 
Joan Antoni Lopez Enric Trullols Josep M. Fort Sheila Gonzalez
SUPLENTS
Heura Ventura / Marcel Macarulla / M. Angel Sanchez / Nuria Forcada / Francisco Bermudez / Elisabet Quintana / Jordi Voltas Josep M. Monguet / Manel Lopez / Jordi Garcia /  /Jordi Segalas Lluís Gimenez / Isabel Crespo / Maite Aguado / Queralt Garriga  Oriol Ventura/ Oriol Moret / Alba Arboix

Direcció d'Art en Disseny

PRESIDENT/A VOCAL 1 (Secretari/ària) VOCAL 2  VOCAL 3 
Oriol Moret Josep M. Fort Jordi Voltas Josep M. Monguet
SUPLENTS  
Jesus del Hoyo / Miquel Mallol / Enric Tormo Lluís Gimenez / Isabel Crespo / Maite Aguado / Queralt Garriga  Heura Ventura / J. Antoni Lopez / Marcel Macarulla / Mireia Puig / Rosó Baltà / M. Angel Sanchez / Nuria Forcada / Francisco Bermudez / Elisabet Quintana Enric Trullols / Manel Lopez / Jordi Garcia / Jordi Segalas