Procés de matriculació curs 2023-24

 

ABANS DE LA MATRÍCULA:
QUÈ? ON?

 

Cal actualitzar les dades personals.

Introdueix les dades bancàries i imprimeix l’ordre de pagament que has de pujar al sistema, si vols domiciliar i/o fraccionar el pagament.

Consulta l'ordre de matrícula i formalitza-la online el dia i hora indicats.

Accepta el compromís d'integritat acadèmica abans de matricular-te.

 

e-secretaria

 

Per domiciliar o fraccionar la matrícula:

Cal que pugis l'ordre SEPA degudament signada (de forma manuscrita o electrònicament) per l'estudiant i el titular del compte, si és una persona diferent.

Recorda, si l'ordre SEPA no és introduïda i validada per la Secretaria de l'ETSAB caldrà abonar el preu de la matrícula en un únic termini, amb tarja de crèdit o dèbit o directament en efectiu a una entitat bancària.

Revisa si tens dret a algun descompte de matrícula i si s'escau, lliura'l pel mitjà que s'indiqui.

 e-secretaria

RECORDA: Revisa l'apartat DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR i fes-nos arribar la que s'escaigui abans de la matrícula. 

 A partir de mitjans de juliol podràs consultar tota la informació actualitzada del curs 2023-24 (horariscalendariexàmensguies d'estudi...). 

Tingues present les normatives de matrícula, avaluació i permanència vigents. Aquesta informació et resultarà de molta utilitat durant els teus estudis.

 

 

Has de comunicar a través de demana ETSAB que has abonat els drets d'expedició del títol de Grau, i no caldrà  lliurar documentació addicional.

Cal que presentis la següent documentació a través dels canals que indiquem en cada cas, abans de la matrícula, si així s'indica, i mai més tard del 31 d'octubre.
1. Si tens nacionalitat estrangera, NIE o Passaport– A través de esecretaria (entrada de documentació) .
2. Títol o resguard del títol. (obligatori per poder formalitzar la matrícula).
  • Si es pot validar electrònicament per QR o CSV, través de esecretaria (entrada de documentació) 
  • Si no es pot validar electrònicament per QR o CSV haurà de presentar-se original Secretaria (1r pis ETSAB)
3. Certificació acadèmica personal: assignatures cursades, qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat i nota mitja.
4. Certificat d'equivalència de notes mitjanes del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), cal omplirsignar per l'estudiant - Tramitar al web del Ministeri MEFP on trobareu tota la informació.

Cal que presentis la següent documentació a través dels canals que s'indiquen en cada cas, abans de la matrícula, si així s'indica, i mai més tard del 31 d'octubre.
1.  Si tens nacionalitat estrangera, NIE o Passaport– A través de esecretaria (entrada de documentació) 
2. Títol o resguard del títol. (obligatori per poder formalitzar la matrícula)Legalitzat per via diplomàtica i traduït de manera oficial al català o castellà, si s'escau.
  • Si es pot validar electrònicament per QR o CSV, a través de esecretaria (entrada de documentació) 
  • Si no es pot validar electrònicament per QR o CSV haurà de presentar-se original a Secretaria (1r pis ETSAB
3. Certificació acadèmica personal (assignatures cursades, qualificacions i el nombre de crèdits/hores de cadascuna i informació sobre el sistema de qualificacions aplicat i nota mitja) legalitzada per via diplomàtica i traduïda de manera oficial al català o castellà, si s'escau.
4. Certificat d'equivalència de notes mitjanes del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP). És un tràmit online i gratuït i s'accedeix des del web del Ministeri MEFP, omple la informació necessària, imprimeix i signa el document (de manera manuscrita o electrònicament).

Formalitzaràs la matrícula online, a través d'e-secretaria. Calculem l'ordre de matrícula en funció de la nota d'accés.
Si l'admissió al Màster va ser condicional perquè no t'havies graduat en aquell moment, caldrà que presentis el resguard del títol, per tal de poder-te matricular.
Caldrà escollir la modalitat d'estudis a la què vols optar. Dedicació total (cursar la totalitat del màster en el temps previst al pla d'estudis - 2 anys -) o dedicació parcial (itinerari més llarg amb condicions de matrícula que pots consultar a la  normativa). Recorda! la matrícula és anual, estàs matriculant les assignatures de tot el curs, no només del primer semestre.
Segueix les indicacions dels responsables del màster per fer la tria d'assignatures optatives.
Les sigles del grup de les assignatures corresponen al curs i al semestre de impartició.
Has d'anar avançant per les diferents pantalles fins escollir la forma de pagament: efectiu, domiciliat o fraccionat en 3 terminis. Per domiciliar o fraccionar caldrà que hagis pujat amb antelació l'ordre SEPA a e-secretaria i que la Secretaria de l'ETSAB l'hagi validat prèviament. A la teva primera matrícula, el import final ja haurà descomptat els 300€ que has pagat prèviament.

Un cop formalitzada la matrícula rebràs un correu electrònic de confirmació. En qualsevol moment tindràs accés a la teva matrícula a d'e-secretaria.
El carnet de la UPC és virtual. Pots descarregar-te l'APP UPC i accedir-hi des d'allà.
Al llarg del primer semestre podràs recollir la carpeta de la UPC  a la Consergeria
Si un cop revisada la teva matrícula, necessites sol·licitar algun canvi, pots fer-ho dins dels terminis previstos. Tens tota la informació disponible a l'apartat Modificacions de matrícula.
El curs començarà el 26 de setembre. Si tens qualsevol dubte pots trucar-nos al telèfon 93 401 63 59. O contacta'ns mitjançant Demana ETSAB
Benvinguda a l'ETSAB!! Benvingut a l'ETSAB!!