Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

 

La normativa següent desenvolupa i complementa el marc general de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC aprovada pel Consell de Govern, de data 26 de maig de 2016. Amb aquesta normativa l'òrgan responsable del màster intenta donar coherència a l'itinerari curricular dels estudiants que inicien aquests nous estudis per tal de millorar el seu rendiment.

Aquesta normativa serà d'aplicació a tots els estudiants del màster a partir del curs 2016-2017 i serà revisada per l'òrgan responsable del màster cada any.


Matrícula

El pla d'estudis del MBLandArch consta de 19 ECTS en assignatures optatives, 86 ECTS en assignatures obligatòries i 15 ECTS en el Treball de Fi de Màster (TFM).

L'estudiantat pot matricular el màster a dedicació completa o parcial. En el cas de dedicació parcial, l’estudiant ha de matricular un mínim de 30 ECTS per curs acadèmic i la matrícula no pot incloure el TFM si del resultat se’n desprèn que encara queden crèdits de la titulació pendents de superar.


Quadre de requisits entre assignatures

Per aconseguir un millor rendiment dels estudis, la Comissió Acadèmica del Màster estableix com a prerequisit per a la matrícula del Treball de Fi de Màster la superació del primer curs sencer.


Aprovat per Junta d’Escola de 21 de juny de 2016
Modificat per Junta d'Escola de 22 de juny de 2017