Dipòsit i defensa

 

El Treball de Fi de Màster (TFM) culmina el procés d'aprenentatge desenvolupat durant els dos cursos acadèmics del màster.

La documentació que haurà d'elaborar i presentar davant el tribunal i dipositar online és la següent:

1. Per a la defensa davant el tribunal universitari

Presentació tipus powerpoint

2. Documentació a lliurar online

1 exemplar del document de presentació del TFM en format din A3 que ha d'incloure:

- Desenvolupament complet del projecte (documentació mínima):

  §   Portada: títol, nom complet de l'estudiant, tutor assignat

  §   Dues pàgines de text amb l'explicació global del projecte

  §   Planta general

  §   Planta projecte zoom

  §   Estudis de la proposta en la seva evolució temporal

  §   Pla de fases

- Bibliografia utilitzada

- Referències explicades i relacionades amb el projecte

Abans de la defensa davant el tribunal i en les dates indicades al respecte, l'estudiant haurà d'adjuntar en el campus virtual (Atenea-TFE), i al què accediran els membres del tribunal junt amb el director del treball, la informació següent:

  1. Document en format pdf de la memòria abans descrita
  2. Document en format ppt o similar de presentació davant el tribunal

Per elaborar el teu TFM pots consultar les recomanacions i requeriments del Servei de Biblioteques UPC disponibles en el següent enllaç 6 passos perquè el teu TFM sigui un èxit.

La Secretaria de l'ETSAB publicarà la data màxima en què l'estudiant haurà d'incloure aquesta informació en el seu campus virtual perquè el tribunal pugui consultar-la abans de la defensa. L'estudiant dipositarà on-line el seu TFM que es conservarà de manera permanent. Només s'inclourà en l'acta de defensa del TFM els estudiants que hagin formalitzat el dipòsit de la memòria en les dates indicades a tal efecte.

Els Treballs de fi de màster s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. 

 

 

Darrera actualització juliol 2022