Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

Modalitat de dedicació

Els estudiants poden matricular el màster a temps complet o a temps parcial. A la modalitat a temps complet l'estudiant matricula la totalitat dels crèdits del màster, 60 ECTS. En la modalitat a temps parcial l'estudiant ha de matricular un mínim de 20 ECTS el primer curs acadèmic, que han de correspondre a les assignatures obligatòries del pla d'estudis. En aquesta modalitat, no es pot matricular el PFC si de la matrícula resultant encara quedarien crèdits pendents per superar del màster.

 

Ordre de matrícula

L'obtenció i presentació del títol que dona accés als estudis és condició indispensable per poder formalitzar la matrícula al màster.

El Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB) està obert a estudiantat que ha obtingut el Grau en Estudis d'Arquitectura o denominació similar segons l'Ordre Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de juliol.

Tenint en compte que el Grau en Estudis d'Arquitectura (pla 2014) i el Màster Universitari en Arquitectura s'han dissenyat com un programa d'estudis integrat, i per tant, hi ha una correspondència entre el pla d'estudis de grau esmentat i el màster que es proposa, és interès de l'ETSAB permetre que els graduats en Estudis d'Arquitectura (pla 2014) per la UPC puguin continuar la seva formació en el Màster Universitari en Arquitectura per la UPC en el propi centre. Alhora, per la tradicional vocació internacional de l'escola i les múltiples relacions amb altres centres d'ensenyament de l'Arquitectura, també es vol facilitar la possibilitat d'admissió d'estudiants d'altres universitats que, complint els requisits d'accés, així ho sol·licitin.

Aquesta normativa regula l'accés a la matrícula, un cop finalitzat el procés d'admissió, i defineix l'ordre de matrícula. La priorització d'accés al màster es basarà en dues variables:

  1. Nota final de l'expedient d'accés ponderada en un 40%
  2. Nota del portfoli presentat pel candidat ponderada en un 60%

L'ordre de matrícula es definirà segons ordre decreixent de la nota d'accés resultant de la ponderació descrita als punts 1 i 2. Els estudiants repetidors seran ordenats també segons la nota amb què van accedir als estudis. 

 

Aprovat per Junta d'Escola de 21 de juny de 2016
Modificat per Junta d'Escola de 30 de juny de 2022