Vés al contingut (premeu Retorn)

Permanència

La normativa de permanència (punt 6 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC) aprovada pel Consell Social en data 11 de juny de 2013 determina al seu preàmbul que:

 

"La Universitat té l'obligació de vetllar per la utilització racional dels recursos que la societat hi destina, la responsabilitat de garantir un nivell adequat de qualificació dels titulats i titulades i l'exigència, que com a servei públic ha de satisfer, d'assegurar l'accés del nombre més gran possible d'estudiants. La Universitat ha d'establir els instruments perquè puguin assolir un rendiment adequat i els ha d'exigir una dedicació suficient i un aprofitament responsable dels mitjans que s'han posat a la seva disposició."

 

En aquest sentit, l'escola creu oportú aplicar un rendiment mínim de primer any de 15 ECTS. Els estudiants afectats poden justificar raonadament, en el termini establert a tal efecte, la no aplicació d'aquest rendiment mínim. En aquest cas, i si l'escola admet les justificacions de l'estudiant, la resolució vindrà acompanyada del nou termini màxim on l'estudiant haurà de satisfer el mínim de crèdits de 15 ECTS.

 

En cas de desvinculació, i tal com determina la mateixa normativa de permanència:

 

"L'estudiant exclòs d'uns estudis de màster universitari pot tornar a aquests estudis, un cop han transcorregut dos anys des del moment de la desvinculació, si obté l'autorització prèvia del rector o rectora i si hi torna a tenir una plaça assignada."


Aprovat per Junta d'Escola, a data 23 de juny de 2015

Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016