Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit i defensa

 

El TFM consistirà en l'elaboració, presentació i defensa d'un treball original realitzat individualment, davant un tribunal universitari. La presentació i defensa del treball realitzat només es podrà realitzar un cop superats tots els crèdits restants del màster.

Existeixen dues modalitats de TFM que l'estudiant pot realitzar i que estarà relacionat amb la línia d'especialitat cursada:

 1. El desenvolupament d'una recerca que faci una aportació original als coneixements i experiència actual, a través d'una reflexió teòrica, d'alguna temàtica relacionada amb els continguts estudiats en el màster.
 2. Un projecte d'arquitectura de naturalesa experimental i una memòria justificativa del mateix que respongui als requeriments de la línia.

La documentació que haurà d'elaborar i presentar davant el tribunal i dipositar online depèn de la modalitat de TFM desenvolupada i és la següent:

1. Modalitat A

Un exemplar en format Din-A4 amb el contingut següent:

 1. Portada: Nom del màster i línia d'especialitat, si és el cas, nom complet de l'estudiant, curs acadèmic, títol del treball i nom del director del treball
 2. Abstract amb paraules clau (mínim de 3)
 3. Introducció i descripció general del tema a desenvolupar
 4. Apartats específics: objectius, hipòtesi, metodologia bàsica de treball i estudis realitzats
 5. Conclusions i aportacions obtingudes
 6. Bibliografia
 7. Annexos que resultin necessaris per a la comprensió o justificació del treball


2. Modalitat B

Un exemplar en format Din-A3 amb el contingut següent:

 1. Portada: Nom del màster i línia d'especialitat, si és el cas, nom complet de l'estudiant, curs acadèmic, títol del treball i nom del director del treball
 2. Memòria justificativa amb l'explicació global del projecte que inclourà la bibliografia utilitzada i referències explicitades relacionades amb el projecte
 3. Desenvolupament del projecte: Plantes, alçats i seccions generals de la proposta i el seu entorn. Estudis de la proposta en la seva evolució temporal des de les preexistències fins a detalls particulars recollits en el seu conjunt en 6 làmines reduïdes a mida din A3 de la presentació davant tribunal

En les dues modalitats per a la defensa davant el tribunal universitari, l'estudiant haurà d'adjuntar en el campus virtual (Atenea-TFE), i al qual accediran els membres del tribunal junt amb el director del treball, la informació següent: 

 1. Document en format pdf de la memòria abans descrita segons modalitat de TFM
 2. Document en format ppt o similar de presentació davant el tribunal
 3. Resum del treball (en format din A4 o din A3 en funció de la modalitat)

Per elaborar el teu TFM pots consultar les recomanacions i requeriments del Servei de Biblioteques UPC disponibles en el següent enllaç 6 passos perquè el teu TFM sigui un èxit.

La Secretaria publicarà la data màxima en què l'estudiant haurà d'incloure aquesta informació en el seu campus virtual perquè el tribunal pugui consultar-la abans de la defensa. L'estudiant haurà de dipositar online un exemplar de la memòria que es conservarà de manera permanent. Només s'inclourà en l'acta de defensa del TFM els estudiants que hagin formalitzat el dipòsit de la memòria en les dates indicades a tal efecte.

Els Treballs de fi de màster s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. 

 

Darrera actualització maig de 2022