Vés al contingut (premeu Retorn)

Tribunals

Els tribunals que avaluaran la defensa del TFM estaran composats per un mínim de tres membres del PDI. Com a mínim, es nomenarà un tribunal per línia d'especialitat així com tribunals especials per avaluar als estudiants que cursin el màster sense especialitat o amb doble especialitat. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster i ratificats per la direcció de l'escola. Excepcionalment, es pot designar un quart membre extern. La composició dels tribunals universitaris serà la següent:

  1. President/a: catedràtic/a o professor/a titular o agregat/da de la línia d'especialitat
  2. Vocal 1: professor/a de l'escola
  3. Vocal 2 (actua com a secretari/ària): professor/a
  4. Vocal 3: membre extern (opcional)

En el cas de tribunals que avaluïn estudiants que han cursat dues especialitats el president i el vocal 1 hauran de ser professors/es de cadascuna de les línies d'especialitat que hagi cursat l'estudiant. Així mateix, els tribunals d'estudiants que hagin cursat el màster sense especialitat hauran de comptar en la seva composició amb professorat que representi les matèries que majoritàriament hagi cursat l'estudiant.

El TFM es matricula al inici del curs i es desenvoluparà en el segon semestre a excepció d'aquells estudiants que cursin doble especialitat. En aquest cas, els estudiants matricularan el TFM al inici del tercer semestre dels estudis. En ambdós casos, la Secretaria inscriurà el TFM abans de la matrícula i li assignarà el tribunal associat a la seva línia d'especialitat, doble especialitat o itinerari genèric. L'estudiant haurà de facilitar el títol del seu treball, un cop consensuat amb el seu director/a, com a molt tard, abans de realitzar el dipòsit del TFM. La matrícula de TFM dóna dret als estudiants a cursar el seminari associat al seu TFM i a les sessions de tutoria previstes en cada cas. Si l'estudiant no té tots els crèdits superats del màster en la data prevista de defensa on el té matriculat no serà inclòs a l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas, l'haurà de tornar a matricular.

En el cas que es nomeni més d’un tribunal per línia, l’assignació de l’estudiant a cada tribunal la decidirà el/la coordinador/a acadèmic/a de la línia d’especialització.

 

Tribunals de TFM per al curs 2021-2022

Gestió i valoració urbana i arquitectònica

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)
Carlos Marmolejo Rolando Biere Blanca Arellano
Josep Roca Rolando Biere Blanca Arellano
Josep Roca Rolando Biere Carlos Marmolejo
Josep Roca Blanca Arellano Carlos Marmolejo
Josep Roca  Blanca Arellano Rolando Biere

Urbanisme

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)
Francesc Peremiquel Jaime J. Ferrer Melisa Pesoa
Miquel Corominas Pilar Garcia-Almirall Eulàlia Gomez
Joaquim Sabaté Carolina B. Garcia Carles Crosas

Projecte, procés i programació

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a)
Magda Mària Cristobal Fernandez Eulàlia Gomez
Maria Rubert Alberto Peñín Mònica Tàrrega

Teoria, història i cultura

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)

Arquitectura, energia i medi ambient

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)
Isabel Crespo Agnese Salvati Anna Pages
Helena Coch Elena Garcia Isabel Crespo
Antoni Isalgue Carlos Alonso Judit Lopez

Innovació tecnològica a l’arquitectura

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)
Adrià Muros Marta Badia Pilar Giraldo
Cristina Pardal Jordi Pages Albet Albareda
Eva Crespo Jorge Blasco Joan Lluis Zamora

Restauració i rehabilitació arquitectònica

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat)
Pere Joan Ravetllat Belén Onecha Còssima Cornadó Cesar Diaz

Contemporary project

PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari/a) Vocal 3 (Convidat) Suplent
Eduard Bru Toni Casamor Xavier Llobet Alessandro Scarnato
Miquel Corominas Antoni Vidal Xavier Llobet Jesús Esquinas