Vés al contingut (premeu Retorn)

Dipòsit online

TFE.pngProcediment dipòsit online


      Dipòsit administratiu

      +

      Dipòsit documental

 

És imprescindible realitzar els dos dipòsits per considerar dipositat el TFE


Dipòsit administratiu

Aplicació: e-Secretaria -  apartat “Projectes

Manual TFE.png


Objectiu: emplenar el formulari amb les dades del projecte.

Entre d'altres informacions cal indicar:

  • Idioma de documentació/defensa
  • Altres dades sobre TFE
  • Tipus de difusió del treball: A l’ETSAB tots els treballs es publiquen a l’UPCommons. Per això, haureu d’escollir: “Autoritzo la comunicació pública de les dades bibliogràfiques i del text complet del treball en xarxa a través del dipòsit institucional UPCommons o plataforma que el substitueixi” i triar el tipus de llicència “Llicència CC Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd)”. Únicament pot no autoritzar-se la difusió quan el TFE estigui sotmès a confidencialitat.

Nota: a e-Secretaria no es pot annexar cap arxiu.

 

Dipòsit documental

Aplicació:  Atenea TFEapartat “Lliurament”

 

Objectiu: dipositar la documentació del TFE. Per saber quins documents cal pujar s'ha de consultar l'apartat "Dipòsit i defensa".


Informació:

  • Pujar el fitxer/s que contingui la memòria i els annexos del TFE (mida màxima per fitxer: 200 Mb).
  • Mentre no estigui validat (i dins del període de dipòsit), es pot pujar tantes vegades com desitgi el document (es reescriu i no hi ha control de versions – el Director/a rep un avís per cada modificació d’arxiu).
  • Un cop validat pel Director/a de TFE, la documentació serà definitiva

 

No poden haver-hi altres dades personals que no siguin el nom i cognoms  de l'estudiant i dels Directors/es de TFE (en aplicació del Reglament General de Protecció de dades)

- La memòria i els annexos del TFE han de lliurar-se en format ".pdf" per tal que pugui ser analitzat pel sistema antiplagi de la UPC.

- Si hi ha cap altra documentació complementària que hagi de constar com a part del TFE, es podrà lliurar en fitxers comprimits

 

Acord de confidencialitat

Poden ser confidencials els treballs dels quals se'n vol demanar una patent o que són objecte de clàusules de confidencialitat establertes per l'empresa on s'ha desenvolupat el projecte. En aquest casos caldrà lliurar la següent documentació:

  1. Sol·licitud de declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics(obriu en una finestra nova): quan estigui vinculat a la generació d’una patent. La sol·licitud haurà de motivar-se i haurà de ser signada originalment per l’autor i el director. Aquesta sol·licitud haurà de ser autoritzada per la direcció del centre.
  2. Acord de confidencialitat(obriu en una finestra nova): únicament quan l'acord vinculi a l'estudiant/autor i a una empresa/entitat externa. El document de l'acord signat originalment per les parts, segellat per l'empresa i per triplicat

IMPORTANT: En cas de que el TFE sigui confidencial, s'han de lliurar els documents originalment signats per les parts a Gestió Acadèmica de l'ETSAB (no es poden penjar a ATENEA-TFE). 

 

Darrera actualització gener 2020