Vés al contingut (premeu Retorn)

Matrícula

La normativa següent desenvolupa i complementa el marc general de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC. Amb aquesta normativa l'òrgan responsable del màster intenta donar coherència a l'itinerari curricular dels estudiants que inicien aquests estudis per tal de millorar el seu rendiment.

Aquesta normativa serà d'aplicació a tots els estudiants a partir del curs 2017-2018 i serà revisada per l'òrgan responsable del màster en virtut dels resultats acadèmics.

 

Matrícula

L'obtenció i presentació del títol que dona accés als estudis és condició indispensable per poder formalitzar la matrícula al màster.

El pla d'estudis del MBDesign consta de 15 ECTS en assignatures obligatòries comunes obligatòries, 30 ECTS en assignatures optatives de línia d'especialització i 15 ECTS en el Treball de Fi de Màster (TFM).

D’acord amb aquesta estructura, existeixen dues modalitats per cursar el màster:

  1. Amb especialitat: L’estudiantat haurà de superar un mínim de 20 ECTS de les assignatures optatives obligatòries d'una línia d’especialitat, 5 ECTS optatius dins de la mateixa especialitat i 5 ECTS, fins al màxim de 30 ECTS, d'aquesta mateixa línia o d’una altra.
  2. Possibilitat de cursar el màster amb doble especialització, definides a l'inici dels estudis. En aquest cas, l'estudiantat haurà de superar un mínim de 40 ECTS de les assignatures optatives obligatòries d’ambdues línies d'especialitat, un mínim de 10 ECTS optatius d’aquestes línies d’especialitat (5 ECTS de cada línia), i 10 ECTS optatius, fins completar 60 ECTS, d'aquestes mateixes línies d’especialitat o d’unes altres.

L’estudiantat haurà d'indicar la seva opció en el moment de la preinscripció al màster i abans de la matrícula, que en tots els casos es farà anualment. És a dir, a l'inici del curs acadèmic l'estudiant matricularà totes les assignatures que cursarà al primer i al segon semestre del curs. L'Escola obrirà un període específic on l'estudiant podrà modificar la seva matrícula de segon semestre abans de l'inici de la docència d'aquest. Els estudiants que hagin triat doble especialització podran, per una única vegada, i durant aquest mateix període, sol·licitar cursar una altra línia d'especialització o bé passar a fer una única línia d'especialitat. Aquests casos seran resolts per la Comissió Acadèmica del Màster que tindrà en consideració l'informe del tutor de l'estudiant. En cap cas, es podrà triar cursar doble especialització un cop matriculat i cursat el TFM.

 

L'estudiantat pot matricular el màster a dedicació completa o parcial. En cada cas, la matrícula haurà de contemplar l'itinerari següent:

1. ESTUDIANTS A TEMPS COMPLET

Primer semestre

  1. 15 ECTS de la fase comuna.
  2. 15 ECTS de la línia d'especialitat (o, depenent de l’oferta acadèmica del curs, 10 ECTS de l'especialitat i 5 ECTS optatius a triar de qualsevol altra línia).

Segon semestre

  1. 15 ECTS de la línia d'especialitat (o, depenent de l’oferta acadèmica del curs, 10 ECTS de l'especialitat i 5 ECTS optatius a triar de qualsevol altra línia).
  2. 15 ECTS del TFM o 15 ECTS de la segona línia d’especialitat per a estudiants que cursen doble especialització.

Tercer i quart semestre (només per l’estudiantat que cursa doble especialització)

  1. 15 ECTS de la segona línia d'especialitat (o, depenent de l’oferta acadèmica del curs 10 ECTS de l'especialitat i 5 ECTS optatius a triar de qualsevol altra línia)
  2. 15 ECTS del TFM (en aquest cas, adequat a les dues especialitats cursades)

L’estudiantat que cursa doble especialització, pot modificar aquest itinerari si, per l’oferta acadèmica de les assignatures en un curs concret, i per evitar solapaments horaris, resulta recomanable cursar les especialitats, no consecutivament sinó simultàniament, cursar en 3 semestres si resulta possible compaginar els horaris o allargar-ho fins a 4 semestres. En aquest cas, la matrícula de l’estudiant haurà de ser tutoritzada prèviament o validada a posteriori pels responsables acadèmics.


2. ESTUDIANTS A TEMPS PARCIAL

Aquest màster es pot cursar a temps parcial amb un mínim de 15 ECTS per semestre. En qualsevol cas, la matrícula haurà d’incloure les assignatures obligatòries comunes el primer semestre i no podrà incloure el TFM si del resultat se’n desprèn que encara queden crèdits de la titulació pendents de superar.

 

 Aprovada per la Comissió Acadèmica del MBDesign el 21 de juliol de 2017
Modificada per Junta d'Escola de l'ETSAB el 4 de juliol de 2019
Modificada per Junta d'Escola de 30 de juny de 2022