Vés al contingut (premeu Retorn)

Permanència

 La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC, en relació al règim de permanència de l’estudiantat a la Universitat estableix que:

 "La Universitat té l'obligació de vetllar per la utilització racional dels recursos que la societat hi destina, la responsabilitat de garantir un nivell adequat de qualificació dels titulats i titulades i l'exigència, que com a servei públic ha de satisfer, d'assegurar l'accés del nombre més gran possible d'estudiants. La Universitat ha d'establir els instruments perquè puguin assolir un rendiment adequat i els ha d'exigir una dedicació suficient i un aprofitament responsable dels mitjans que s'han posat a la seva disposició."

En compliment d’aquest mandat, la Comissió Acadèmica del MBDesign considera oportú aplicar un rendiment mínim durant el primer any de 15 ECTS. L’estudiantat que no superi aquest mínim serà desvinculat dels estudis

L’estudiantat afectat per la mesura pot justificar raonadament, en el termini establert a tal efecte, la no aplicació d'aquest rendiment mínim. En aquest cas, i si la Comissió Acadèmica del Màster admet les justificacions de l'estudiant, la resolució vindrà acompanyada del nou termini màxim on l'estudiant haurà de satisfer el mínim de crèdits de 15 ECTS.

En cas de desvinculació, i tal com determina la mateixa normativa de permanència:

 "L'estudiant exclòs d'uns estudis de màster universitari pot tornar a aquests estudis, un cop han transcorregut dos anys des del moment de la desvinculació, si obté l'autorització prèvia del rector o rectora i si hi torna a tenir una plaça assignada."

 

 

Aprovat per la Comissió Acadèmica del MBDesign el 21 de juliol de 2017